آموزش ثبت نام اینترنتی در پورتال بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

نحوه ثبت نام اینترنتی جهت دسترسی به پورتال

بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

ابتدا وارد سایت بیمه پارسیان در بخش بیمه های عمر و سرمایه گذاری به آدرس ذیل شوید و گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید.

ادامه مطلب