مالکین خودرو به ارزش ۱۴۰ میلیون تومان به بالا، بخوانند

نحوه تعیین خسارت زیاندیده موضوع تبصره ۳و۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۹) در شرکت های بیمه اجرایی شد

ادامه مطلب