اهمیت بیمه آتش سوزی

اهمیت بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی فایده هایی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– نقش مؤثری در حفظ و حراست ثروت و دارایی های ملی دارد.
– در خدمت اقتصاد و سرمایه گذاران است تا با خیالی آسوده فعالیت کنند.
– خسارت آتش سوزی را سرشکن می کند تا نه تنها در سطح ملی، بلکه با استفاده از مکانیزم بیمه اتکایی، ریسک را در سطح جهانی توزیع کند.
– موجب کاهش احتمال تحقق خطر می شود، به این طریق که بیمه گر، بیمه گذار را وادار می کند تا اقدامات ایمنی و پیشگیری از رویداد خطر را جدی بگیرد.
– کمک به دولت برای وصول مالیات؛
– جلوگیری از بیکاری کارگران و کارکنان بیمه گذار؛
– تجدید بنای ساختمانهای مسکونی، تجاری، صنعتی را فراهم می کند.
– کمک به اقتصاد ملی در جهت حفظ تراز پرداختهای ارزی کشور با استفاده از پوشش بیمه اتکایی؛
– کمک به تولیدکنندگان در ایفای تعهدات به موقع خود.