بیمه حوادث دانش آموزی


بیمه حوادث دانش آموزی

دانش آموزان، هنرجویان، دانشجویان مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای و همچنین نوباوگان مهدکودک، در ابتدای هر سال تحصیلی با پرداخت حق بیمه می توانند از مزایای بیمه مانند هزینه های درمانی، هزینه درمان ناشی از حوادث، غرامت، فوت و نقص عضو بر اثر حادثه برخوردار شوند.

بیمه های حوادث تحصیلی در ایران از سال ۱۳۴۳ و به صورت اختیاری در سطح کل کشور آغاز شده است. در سال ۱۳۴۴، این بیمه با حالتی تغییر یافته و مدون تر، با حق بیمه ماهانه ده ریال و سالانه ۱۲۰ریال، نخستین بار در مدرسه (کودکستان و دبستان) آزموده در باغ صبا (محله ای قدیمی در خیابان قدیم شمیران) اجرا شد؛ اما در این طرح نیز حالت اختیاری بودن بیمه نامه حفظ شد. در ۱۸ شهریور ۱۳۹۳، «قرارداد بیمه دسته جمعی حوادث و امراض ناشی از حوادث تحصیلی» میان وزارت فرهنگ و شرکت سهامی بیمه ایران با حضور گروهی از مسئولان بیمه و روزنامه نگاران امضاء شد که بازتاب گسترده ای در میان خانواده های دانش آموزان و مسئولان آموزشی داشت. به موجب این قرارداد، که ۱۳ ماده و دو تبصره داشت، ابتدا توافق شد که دانش آموزان با پرداخت ۱۲ تومان در سال در برابر حوادث و بیماریهای ناشی از حوادث اوقات تحصیل یا حوادث ورزشی، تفریحی و گردش های گروهی و حوادث بین راه و مدرسه بیمه شوند. هزینه معالجه تا مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال در هر حادثه و غرامت نقص عضو دائم کلی تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال مورد تأمین بیمه گر واقع شد.
بعد از انقلاب اسلامی و از سال ۱۳۶۱ طبق نظارت بیمه مرکزی ایران، بیمه نامه حوادث تحصیلی با طرح های جدید به صورت بیمه اجباری در تمام سطوح مدارس تحصیلی و کارکنان آموزش و پرورش آغاز شد و در حال حاضر در سطحی وسیع در اقصی نقاط کشور اجرا می شود.
بیمه شدگان: بیمه شدگان عبارت اند از:

– دانش آموزان مدارس استثنایی (معلولین ذهنی و جسمی).

– هنرجویان هنرستانها و دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان.

– دانش آموزان رشته های کارودانش

– دانشجویان مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای و سرباز معلمان.

– دانشجویان دانشکده های وابسته به دفتر مدارس عالی وزارت آموزش و پرورش.
– نوباوگان مهدهای کودک، کودکستانی ها، پیش دبستانی ها و دانش آموزان دو زبانه.

– دانش آموزان مدارس شبانه و هنرجویان هنرستانهای شبانه.

– بیمه شدگان هم چنین می توانند آموزشیاران نهضت سوادآموزی و نوآموزان، دانش آموزانی که در طرح آموزش از راه دور تحصیل می نمایند و کارکنان وزارت آموزش و پرورش و خانواده، تحت تکفل آنان که به تبع کارکنان دارای دفترچه بیمه درمانی باشند.

– حداقل سن بیمه شدگان ۴ سال تمام و حداکثر سقف سنی بیمه شدگان تا اتمام سن ۶۰ سالگی براساس مفاد قرارداد تحت پوشش می باشند.

تعهدات بیمه گر: در اثر وقوع هر یک از خطرات مشمول بیمه، بیمه گر متعهد است غرامت مشروح ذیل را در قبال هر یک از بیمه شدگان بپردازد:

– غرامت فوت ناشی از حوادث.

– غرامت نقص عضو و از کارافتادگی (جزئی و کلی) دائم ناشی از حوادث بر طبق جدول نقص عضو مورد عمل بیمه گر.

– هزینه های پزشکی و معالجات سرپایی و بیمارستانی ناشی از وقوع خطرات مشمول بیمه.

– حوادث سوختگی و عمل جراحی مرتبط با همان حادثه بعد از سوختگی و هم چنین مسمومیت ها تحت پوشش این قرارداد می باشند.

– پرداخت هزینه های عمل جراحی به شرط بستری در بیمارستان (به استثنای عمل لوزه، بیماری های زنان و زایمان و جراحی پلاستیک که به منظور زیبایی انجام شود).
-تأمین هزینه پاراکلینیکی ناشی از حادثه، شامل ام آر ای، انواع اسکن، اندوسکوپی، سونوگرافی، فیزیوتراپی، رادیولوژی، آنژیوگرافی چشم و لیزر درمانی چشم مشروط به این که بلافاصله بعد از حادثه و در جهت تشخیص عوارض با عوارض احتمالی بعد از حادثه باشد.

ملاک محاسبه هزینه ها: هزینه های پزشکی و اعمال جراحی مورد تعهد بیمه گر در این قرارداد برابر تعرفه دولتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه و پرداخت خواهد شد. بیمه گر متعهد است صرف نظر از تعهدات سازمان بیمه گر اولیه خسارات بیمه شدگان را تا سقف تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید. همچنین بیمه گر مکلف است با هماهنگی آموزش و پرورش کارت های بیمه، دانش آموزان را تهیه کند و حداکثر تا پایان مهرماه در اختیار آموزشگاهها قرار دهد.

بیمه گر متعهد است عملکرد قرارداد را هر سه ماه یک بار با ذکر اسامی خسارت دیدگان و مبالغ پرداختی کتبا در اختیار سازمان های آموزش و پرورش قرار دهد.