پوشش اضافی امراض خاص در بیمه عمر

پوشش اضافی امراض خاص
(پرداخت کمک هزینه درمان بیماریهای صعب العلاج)

در این پوشش تکمیلی، بیمه گر متعهد می شود در صورتی که بیمه شده، به یکی از بیماری های خاص مبتلا گردد، و این امر منجر به بستری شدن وی در بیمارستان گردد، بخشی از هزینه های مربوط به درمان را تا سقفی معین بپردازد. بیماری های خاص تحت پوشش شامل انواع سرطان ها، سکته مغزی، سکته قلبی، عمل جراحی بای پس عروق کرونر و تعویض دریچه قلب و نیز پیوند اعضای اصلی بدن می باشند.
همانطور که معمولا جزو شرایط اصلی بیمه نامه های عمر است، منافع، تنها در صورت فوت و یا در انقضای مدت بیمه قابل پرداخت است ولی این پوشش به بیمه شده و خانواده اش کمک می کند بتوانند بخشی از هزینه های سنگین این بیماری ها را تأمین کنند.
در صورت داشتن این پوشش اضافی، چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه به یکی از بیماریهای خاص مشمول بیمه نامه، دچار شود که منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، می تواند تا ۳۰ درصد سرمایه فوت مشروط بر آنکه از سقف خاصی ۸ تجاوز نکند،تحت پوشش قرار گیرد.
بیمه شده دارای حداقل ۱۶ سال و حداکثر ۶۰ سال سن میباشد.