استثناهای بیمه حوادث

استثناهای بیمه حوادث

استثناهای بیمه حوادث شخصی عبارت اند از:
– تعهد بیمه گذار و بیمه شده و ذی نفع؛
– انواع بیماری ها مگر آنکه بر اثر وقوع حادثه عارض شوند یا به صراحت در بیمه نامه مورد تأمین قرار گرفته باشند؛
– مصرف مواد مخدر یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک؛
– مستی بر اثر مصرف مواد الکلى؛
– ارتکاب یا اقدام با شروع به جنحه و جنایت از طرف بیمه شده به استثنای
دفاع مشروع (پدافند قانونی)؛
– جنگ، شورش، اغتشاش، اعتصاب، انقلاب و مانند آنها، مگر آنکه مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشند؛
– سیل، زلزله و آتشفشان، مگر آنکه توافق خاصی صورت گرفته باشد؛
– تشعشع اتمی و رادیو اکتیو و انفجارهای هسته ای، مگر آنکه توافق خاصی صورت گرفته باشد؛
– خودکشی بیمه شده یا اقدام به آن؛
– خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است:
الف) جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی؛
ب) زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای؛
ج) ورزش های رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیر تجاری، هدایت یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه ای)، هدایت یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور.