استقبال راکبان موتورسیکلت از طرح عیدانه بخشودگی جرائم دیرکرد

استقبال راکبان موتورسیکلت از بخشودگی جرائم

با اجرای طرح عیدانه بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی در نیمه اول اسفند ماه، بیش از ۲۰هزار موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث تحت پوشش بیمه قرارگرفتند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، در یک اقدام تشویقی- ترغیبی “۱۰۰ درصد جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه” مشمول بخشودگی شد که این بخشودگی از ابتدای اسفندماه سال جاری اعمال شده است.

بنابر گزارش اداره تحلیل های آماری بیمه مرکزی، این طرح از سوی راکبان موتورسیکلت فاقد بیمه نامه شخص ثالث با استقبال مواجه شده است و تعداد موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه که برای اخذ بیمه نامه به شرکت های بیمه مراجعه کرده بودند از ۱۰ هزار و ۳۲۴ در نیمه دوم بهمن ماه به ۲۰هزار و ۱۵۷ در نیمه اول اسفند ماه افزایش یافته است.

بیمه مرکزی پیشنهاد کرد، دارندگان موتور سیکلت از فرصت باقیمانده استفاده کنند و با خرید بیمه شخص ثالث از تبعات حوادث رانندگی که خود و خانواده آنها و زیان دیدگان را تحت تاثیر قرار می دهد، بکاهند.

شایان ذکر است، این طرح تا پایان اسفند ماه سال جاری ادامه دارد و متقاضیان می توانند با مراجعه به شرکت های بیمه سراسر کشور از مزایای این طرح بهره مند شوند.