بخشودگی جریمه موتورسیکلتهای فاقد شخص ثالث

بخشودگی جریمه موتورسیکلتهای فاقد شخص ثالث


۱۰۰درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث، بخشیده شد.
بر این اساس، شرکت های بیمه مکلف شده اند که از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نسبت به اعطای بخشودگی معادل ۱۰۰درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ به بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه اقدام کنند.
گفتنی است، درماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شیوه تامین منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی تعیین شده است که بر اساس بند ب این ماده: «مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.»

منبع: وبسایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نکته: شرکت های بیمه ملزم هستند که با مشاهده تخطی از قانون بیمه شخص ثالث، به هنگام فروش این بیمه نامه، جرائمی را برای افراد خاطی در نظر بگیرند که عمده هدف اعمال این جرائم، سعی در جلوگیری از تخلفات است.
یکی از مواردی که فرد ملزم به رعایت آن می باشد، خرید بیمه نامه شخص ثالث است که به دلیل اجباری بودن این بیمه، در صورتی که فرد این بیمه نامه را خریداری نکرده باشد؛ جریمه ای را برای نداشتن بیمه نامه، در حق بیمه وی لحاظ می نمایند.
با رویکرد مثبت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به موتور سیکلت سواران، چنانچه راکبان این وسایل، بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشند، به هنگام خرید این بیمه نامه جریمه ای در این خصوص پرداخت نمی نمایند.
این موضوع بسیاری از موتورسواران را که شمار آنها بسیار قابل توجه است به سمت تهیه بیمه شخص ثالث ترغیب میکند.