بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (وام)

بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (وام)

در بیمه های عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار میتواند پس از حداقل دو سال و با تسویه حق بیمه های معوق، تا ۹۰ درصد ارزش باز خرید بیمه نامه، درخواست وام نماید و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. نرخ سود بازپرداخت وام مورد نظر، به موجب ماده ۲۷ آیین نامه شماره ۱۳ بیمه مرکزی ایران، ۴٪ از نرخ سود علی الحساب بیمه نامه بیشتر می باشد. و ترتیب بازپرداخت آن نیز با توافق طرفین معین خواهد شد. حداکثر زمان برای باز پرداخت وام، ۴ سال خواهد بود.

شرایط لازم جهت دریافت وام
تسویه وام پیش از موعد مقرر