بيمه مسئوليت مدني شركت‌هاي نصب سيستم گازسوز

بيمه مسئوليت مدني شركت‌هاي نصب سيستم گازسوز

این بیمه نامه برای شرکت هایی صادر می شود که با دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح در زمینه نصب سیستم های گاز سوز ( CNG)  بر خودرو فعالیت می کنند و ممکن است در اثر سهل انگاری در نصب باعث زیان دیدن دیگران شوند.

تست گاز 300x300 - بيمه مسئوليت مدني شركت‌هاي نصب سيستم گازسوز

برای خرید آنلاین بيمه مسئوليت مدني شركت‌هاي نصب سيستم گازسوز کلیک کنید

موضوع بیمه نامه

عبارت است از جبران خسارات بدنی شامل دیه،  فوت و جرح و هزینه های پزشکی و یا خسارت مالی وارد به خودرو ، استفاده کننده از خودرو ، اموال ثالث و یا اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت بیمه گذار و یا کارکنان وی در نصب و یا تست سیستم.گاز سوز خودرو پس از احراز مسئولیت بیمه گذار حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه

این بیمه مسئولیت به دو صورت محدود و سقف نا محدود صادر می شود ، در هر.دو روش یک بیمه نامه صادر خواهد شد:

در روش اول (سقف محدود) برای حدود تعهدات بیمه گر در کل مدت یکسال عدد ثابتی در نظر گرفته می شود و افزایش تعداد خودرو های تحت پوشش تغییری در میزان تعهدات سالانه بیمه گر ایجاد نمی کند به عبارت دیگر کلیه خودروهای تحت پوشش از سهمیه مشترک استفاده می کنند.

در روش دوم (سقف حدود) برای حدود تعهدات بیمه گر برای هر خودرو مستقل از خودروی دیگر در نظر گرفته می شود و به عبارت ساده تر هر.خودرو سهمیه خودش را دارد و با دریافت خسارت از سهمیه خودروهای دیگر کاسته نمی شود

برای خودروهای تحت پوشش بیمه نامه گواهی هایی صادر خواهد شد و شروع تعهد بیمه گر جهت خودورهای گاز سوز از ساعت 24 روز صدور گواهی آغاز می شود . تعهد بیمه گر برای هر خودور  به مدت یکسال می باشد مگر اینکه توافق دیگری شده باشد

بیمه گذار موظف است مشخصات  خودروهای گاز سوز شامل 1.شماره گواهی تست و گارانتی سیستم.گاز سو 2.نام مالک خودرو 3.نشانی مالک خودرو 4. نوع و سیستم.وسیله نقلیه 5.شماره شهربانی 6.شماره موتور 7.شماره بدنه 8.تاریخ نصب/تست سیستم گاز سوز  را در همان روز نصب به بیمه گر اعلام و ضمن پرداخت حق بیمه ای متعلقه برای هر خودرو گواهی متعلقه را دریافت می کنید

رگلاتورهای سیستم گاز سوز نصب شده باید دارای شماره سریال فلزی حکاکی شده بروی آن بوده و و دیگر مجموعه های اصلی مانند مخزن اصلی گاز و شیر گاز دارای برچسب سریال باشد.

رعایت کلیه اصول فنی و مهندسی در نصب کیتهای گاز مطابق کلیه ضوابط و استانداردهایی که توسط مراجع ذیربط به بیمه گذار اعلام گردیده الزامی می باشد.

استثنائات

1- هرگونه خسارت وارد به خود محصول (سیستم گاز سوز)

2- خسارات وارد به متعلقات خودرو ناشی از اشتباه در نصب به استثناء خسارات ناشی از آتش سوزی و یا انفجار

3- هرگونه خسارات وارد به بیمه گزار و یا کارکنان و نمایندگان بیمه گزار در هنگام نصب ، تست یا تعمیر

4- هر گونه خسارات مربوط به مواردی که عملیات نصب سیستم گاز سوز آن قبل از انعقاد این قرارداد انجام شده باشد مگر با توافقی دیگر

5- خسارات مربوط به موارد اعلام نشده به بیمه گر و یا خسارات قبل از شروع تعهد بیمه گر

6- خسارات ناشی از شورش ، جنگ ، اغتشاش و بلوا و قیام

7- انجام هرگونه دست کاری و یا تعمیرات و یا تغییرات در سیستم گاز سوز چه به صورت جزئی و یا کلی توسط نمایندگان یا اشخاص غیر مجاز

8- خسارات ناشی از عمد بیمه گزار یا کارکنان وی

حق بیمه حداقل 50 دستگاه خودرو به عنوان پیش پرداخت در زمان صدور بیمه نامه دریافت می گردد که این حق بیمه حداقل حق بیمه بوده و حتی در زمان فسخ بیمه نامه غیر قابل برگشت می باشد.

 

برای خرید آنلاین بيمه مسئوليت مدني شركت‌هاي نصب سيستم گازسوز کلیک کنید