بیمه نامه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری چه مزایایی دارد؟

بیمه نامه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری (CPM)

این بیمه تمامی خسارت های وارد به بدنه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری از قبیل لودر، بولدوزر، بیل مکانیکی، گریدر، تاور کرین، جرثقیل، لیفتراک، غلتک، سایدبوم و مانند آنها که پیمانکاران جهت اجرای کار پروژه ها از آنها بهره می برند را تحت پوشش قرار می دهد. در واقع این بیمه هرگونه زیان یا خسارتی را که به هرعلت ازجمله خطرات طبیعی و سایر خطرات به جز موارد مستثنی شده، درحین کار یا توقف ماشین آلات، ترانزیت در راه، در زمان احداث یا بهره برداری به ماشین آلات وارد آید، جبران می نماید. ارزش ماشین آلات شامل ارزش جایگزینی سالم مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب، درصورت وجود،‌ می باشد. محدوده پوشش این ماشین آلات صرفا در محل اجرای پروژه ها یا سایت محل فعالیت انها می باشد. مدت بیمه حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید شود.