بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی

بیمه آتش سوزی و حوادث و زلزله و...

بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی

شما میتوانید با خرید بیمه آتش سوزی غیر صنعتی ، بار مسئولیت وقوع خسارت های ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه برای کارگاه، انبار، فروشگاه و محل کسب و کار خود را به شرکت بیمه منتقل نمایید. شرکت بیمه  متعهد می گردد، خسارت وارده به دارایی های شما را که ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار و همچنین خطرهای اضافی زیر باشد، در کمترین زمان ممکن جبران نماید. 

  • زلزله، سیل، طوفان 
  • ترکیدگی لوله آب
  • ضایعات ناشی از برف و باران و سنگینی برف 
  • هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات پس از وقوع حوادث مشمول بیمه نامه
  • سقوط هواپیما 
  • آشوب، بلوا و اعتصاب
  • شکست شیشه
  • ….
    بیمه آتش سوزی