بیمه اتوبوس

بیمه اتوبوس

حق بیمه اتوبوس پارسیان چگونه محاسبه میشود ؟

باتوجه به فرارسیدن سال نو و نزدیک شدن به پایان سال ترددهای شهری و برون شهری و تعدد مسافرت های بیشتری خواهیم داشت ازاین رو شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردانماینده حقوقی بیمه پارسیان تسهیلات وخدماتی متمایز برای رانندگان این گونه از خودروها در نظر گرفته تا با تعهدات کامل و مبلغ حق بیمه مناسب خودروی خود را بیمه نمایند و از خدمات ان استفاده نمایند.

۲٫۵درصد تخفیف ویژه بیمه اتوبوس پارسیان

نرخ بیمه اتوبوس پارسیان را در جدول زیر مشاهده فرمایید.

مبنای محاسبه حق بیمه اتوبوس پارسیان براساس ظرفیت ، کاربری ، و تخفیفات عدم خسارت خودرو، و سال ساخت آن درنظر گرفته میشود. برای نمونه مبلغ حق بیمه اتوبوس پارسیان با ظرفیت بالای ۲۷ نفر برون شهری به شرح زیر می باشد :

ردیف تعداد سال های عدم خسارت مبلغ حق بیمه

ریال

تعهدات جانی

ریال

تعهدات مالی

ریال

تعهدات سرنشین

ریال

۱ یک سال تخفیف ۳۸٫۹۸۰٫۰۰۰ ۲٫۵۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ دو سال تخفیف ۳۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ سه سال تخفیف ۳۴٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ چهار سال تخفیف ۳۰٫۳۱۸٫۰۰۰ ۲٫۵۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ پنج سال تخفیف ۲۵٫۹۸۰٫۰۰۰ ۲٫۵۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ شش سال تخفیف ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ هفت سال تخفیف ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ هشت سال و بیشتر ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ بدون تخفیف عدم خسارت ۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰ یک بار خسارت ۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲٫۵۳۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

شایان ذکر است مبالغ تعهدات فوق مربوط به سال ۱۳۹۵ و مطابق با نرخ اعلام شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با احتساب ۲٫۵ درصد تخفیف می باشد .

جهت خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید