بیمه بدنه خودرو سواری (طرح احسان- ۸۰درصد تخفیف-ویژه پرداخت نقدی)