بیمه تمام خطر نصب

خرید آنلاین بیمه
بیمه تمام خطر نصب

پوشش های ارائه شده در این نوع بیمه نامه مشابه با بیمه تمام خطر پیمانکاران است، با این تفاوت که بیمه تمام خطر نصب برای نصب انواع دستگاه ها و نصب نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی، تاسیسات مخابراتی، لوله گذاری آب، گاز، نفت و غیره به کار می رود و دوره تست و راه اندازی تجهیزات نیز تحت پوشش قرار خواهد داشت. در صورت پرداخت حق بیمه اضافی،خطرات حین حمل و نقل زمینی تجهیزات نیز تحت پوشش خواهد بود. در این نوع بیمه نامه نیز امکان ارائه پوشش دوره نگهداری (و یا دوره تضمین) پس از تحویل موقت وجود خواهد داشت.