بیمه حوادث دانش آموزی

بیمه حوادث دانش آموزی

بیمه حوادث دانش آموزی: دانش آموزان، هنرجویان، دانشجویان مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای و همچنین نوباوگان مهد کودک، در ابتدای هر سال تحصیلی با پرداخت حق بیمه می توانند از مزایای بیمه مانند هزینه های درمانی، هزینه درمان ناشی از حوادث، غرامت، فوت و نقص عضو بر اثر حادثه برخوردار شوند.
بیمه های حوادث تحصیلی در ایران از سال 1343 و به صورت اختیاری در سطح کل کشور آغاز شده است. در سال 1344، این بیمه با شکلی تغییر یافته و مدونتر، با حق بیمه ماهانه ده ریال و سالانه ۱۲۰ ریال، نخستین بار در مدرسه (کودکستان و دبستان) آزموده در باغ صبا (محلهای قدیمی در خیابان قدیم شمیران) اجرا شد؛ اما در این طرح نیز حالت اختیاری بودن بیمه نامه حفظ شد. در 18 شهریور 1343، «قرارداد بیمه دسته جمعی حوادث و امراض ناشی از حوادث تحصیلی» میان وزارت فرهنگ و شرکت سهامی بیمه ایران با حضور گروهی از مسئولان بیمه و روزنامه نگاران امضا شد که بازتاب گسترده ای در میان خانواده های دانش آموزان و مسئولان آموزشی داشت. به موجب این قرارداد، که 13 ماده و دو تبصره داشت، ابتدا توافق شد که دانش آموزان با پرداخت 12 تومان در سال در برابر حوادث و بیماری های ناشی از حوادث زمان تحصیل یا حوادث ورزشی، تفریحی و گردش های گروهی و حوادث بین راه مدرسه بیمه شوند. هزینه معالجه تا مبلغ 50 هزار ریال در هر حادثه و غرامت نقص عضو دائم کلی تا مبلغ 100 هزار ریال مورد تأمین بیمه گر واقع شد.
پس از انقلاب اسلامی و از سال 1361، طبق نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه نامه حوادث تحصیلی با طرح های جدید به صورت بیمه اجباری در سراسر سطوح مدارس تحصیلی و کارکنان آموزش و پرورش آغاز شد و درحال حاضر در سطحی وسیع تا دورترین نقاط کشور اجرا می شود.