بیمه سه ماهه

بیمه سه ماهه

بیمه شخص ثالث وحوادث سرنشین از نظر مدت زمان علاوه بر یکساله میتواند به صورت کوتاه مدت بیمه سه ماهه ، بیمه شش ماهه و یا نه ماه  صادر گردد.

روش محاسبه بیمه های کوتاه مدت شخص ثالث و حوادث سرنشین خودرو :

بیمه سه ماهه :     معادل ۳۰ در صد حق بیمه سالانه

بیمه شش ماهه :   معادل ۶۰ در صدر حق بیمه سالانه

بیمه نه ماهه :       معادل ۹۰ در صد حق بیمه سالانه

تخفیف عدم خسارت بیمه سه ماهه و شش ماهه و نه ماهه شخص ثالث و حوادث سرنشین خودرو مطابق با تخفیفات بیمه نامه سال قبل محاسبه شده و تمدید بیمه سه ماهه شخص ثالث و حوادث سرنشین خودرو به همراه بیمه نامه های سه ماهه دیگر که مجموعا یک سال بیمه ای می باشد یک سال تخفیف عدم خسارت را مجاز می نماید.  

روزهای تحت پوشش در بیمه سه ماهه ٩٠ روز ، در  بیمه شش ماهه حداکثر ١٨٠حداکثر روز و در بیمه نه ماهه ۲۷۰حداکثر  روز می باشد .

در تمامی  بیمه نامه های  شخص ثالث  و حوادث سرنشین اعم  از یکساله ، بیمه سه ماهه ، بیمه شش ماه  و  بیمه نه ماهه  ساعت شروع از ساعت ۲۴ همان روز می باشد .

در صورتیکه تاریخ انقضای بیمه نامه دارای اعتبار سررسید نشده باشد و بیمه گذار اقدام به تمدید زودتر از موعد نماید تاریخ شروع از ساعت ۲۴ تاریخ انقضای بیمه نامه قبل ، آغاز خواهد گردید .

بیمه سه ماهه را افرادی خریداری می کنند که قصد کاهش در هزینه و یا قصد واگذاری خودرو را دارند . در این صورت شخص خریدار در موعد انقضا بیمه نامه سه ماهه باید اقدام به تمدید آن نماید.

بیمه سه ماهه و شش ماهه برای موتور سیکلت و خودرو های صفر کیلو متر صادر نمی گردد.

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید