بیمه شش ماهه

بیمه شش ماهه

بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، بصورت یکساله و یا کوتاه مدت، و بیمه شخص ثالث سه ماهه، و بیمه شش ماهه و نه ماهه  صادر میگردد.

روش محاسبه بیمه های کوتاه مدت شخص ثالث و حوادث سرنشین خودرو:

                                بیمه شخص ثالث سه ماهه:    معادل ۳۰ در صد حق بیمه سالانه

                              بیمه شخص ثالث شش ماهه:    معادل ۶۰ در صدر حق بیمه سالانه

                                  بیمه شخص ثالث نه ماهه:    معادل ۹۰ در صد حق بیمه سالانه

تخفیف عدم خسارت (بیمه شخص ثالث سه ماهه) و (بیمه شخص ثالث شش ماهه) و (بیمه شخص ثالث نه ماهه)، (بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین خودرو)، مطابق با تخفیفات بیمه نامه ی سال قبل محاسبه شده و تمدید بیمه سه ماهه شخص ثالث و حوادث سرنشین خودرو به همراه بیمه نامه های شخص ثالث سه ماهه دیگر که مجموعا یک سال بیمه ای می باشد یک سال تخفیف عدم خسارت را مجاز می نماید..  

روزهای تحت پوشش در بیمه شخص ثالث سه ماهه، حد اکثر ۹۰ روز، در بیمه شش ماهه حداکثر ۱۸۰ روز و در بیمه نه ماهه حد اکثر ۲۷۰ روز می باشد.

در تمامی بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث سرنشین اعم از یکساله، بیمه سه ماهه، بیمه شش ماهه و بیمه نه ماهه  ساعت شروع از ساعت ۲۴ همان روز می باشد.

در صورتیکه تاریخ انقضای بیمه نامه سررسید نشده باشد، و بیمه گذار اقدام به تمدید زودتر از موعد نماید، تاریخ شروع از ساعت ۲۴ تاریخ انقضای بیمه نامه قبل آغاز خواهد گردید.

بیمه سه ماهه شخص ثالث را افرادی خریداری می کنند که قصد صرفه جویی در هزینه ها و یا قصد واگذاری خودرو را دارند. در این صورت شخص خریدار در موعد انقضای بیمه نامه سه ماهه، باید اقدام به تمدید آن نماید.

بیمه شخص ثالث سه ماهه و شخص ثالث شش ماهه برای موتور سیکلت و خودرو های صفر کیلو متر صادر نمی گردد.

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید