بیمه شکست ماشین آلات

خرید آنلاین بیمه
بیمه شکست ماشین آلات

این بیمه نامه برای ماشین آلات نصب شده در خطوط تولید کارخانجات صنعتی و تولیدی صادر می شود و خسارات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ماشین آلات بیمه شده ناشی از عواملی همچون نقایص مربوط به ریخته گری و مواد، فقدان مهارت، بی دقتی، اجرای نادرست کار، انفجار فیزیکی، اتصال کوتاه و … را جبران می نماید. با پرداخت حق بیمه اضافی خسارات وارده به اشخاص ثالث (اعم از جانی و مالی) و اموال مجاور ناشی از وقوع خطرات تحت پوشش را نیز می توان بیمه نمود.