بیمه مترو

بیمه مترو

شناخت شرایط و خطرات مربوط به ساخت و ساز تونل های زیر زمینی مترو و ارزیابی خطرات متصور حتی برای یک بیمه گر  با تجربه، بسیار سخت و پیچیده است. برای نمونه، مسئله مسئولیت قانونی حفاری مترو در قلب یک شهر پر رفت و آمد معمولا در همه شهرها به هم شباهت دارد و ریسک مهندسی سازه در اعماق زمین بسیار به هم شبیه است، مگر پارامترها و عوامل خاص مانند وضعیت خاک و یا وجود آب های زیرزمینی که می تواند باعث تفاوت های اصلی گردد. به هر حال ساخت تونل های زیرزمینی مترو و خطوط آهن، خطرات و ریسک های خاص خودش را دارد که باید توسط بیمه گر با توجه خاصی انجام شود، على الخصوص روابط و وابستگی عوامل موجود در حفاری تونل های مترو باید به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

خطرات

خطرات موجود بالقوه در طول دوره ساخت و حفاری یک تونل مترو را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود:

۱-خسارت فیزیکی وارده به سازه، ماشین آلات و امکانات موجود.

۲-خسارات فیزیکی وارده به اموال موجود سایر افراد و یا اشخاص ثالث و در نتیجه بروز خسارات مسئولیت.

۳- خسارات فوت و یا نقص عضو کارگران و یا اشخاص ثالث.

بعضی از حوادثی که می تواند منجر به خسارت شوند به شرح زیر است:

١- ریزش دیوار تونل های حفر شده به دلیل عدم اقدامات ایمنی مناسب و رعایت نکردن ضوابط ساخت و ساز

۲- خسارات وارده به خطوط تلفن، کابل های الکتریسیته، لوله و شبکه آب رسانی که می تواند به دلیل

عدم استفاده صحیح از ماشین آلات ساختمانی پدید آید.

۳- بروز حریق و آتش سوزی در تونل

۴-خسارات ناشی از هوای نامناسب مانند طوفان و بارانهای سنگین موسمی

۵-خسارات ناشی از زلزله

۶- واژگونی و سقوط ماشین آلات بتون ریزی

۷- بروز حوادث منجر به جرح و فوت کارگران و کارکنان در سایت

۸- ایجاد مشکلات عدیده برای ساکنین منازل اطراف کارگاه

۹- انفجار به دلیل خسارات وارده به لوله و شبکه گازرسانی

۱۰- پرداخت خسارات وارده به ساختمان های بالای تونل که در نتیجه ساخت و ساز آسیب دیده اند و یا به دلیل عدم ایمن سازی مناسب محیط و یا به دلیل کاهش آبهای زیرزمینی نشست کرده اند

۱۱- خسارات جرح و فوت وارده به افرادی که در مجاورت تونل در حال حرکت و فعالیت هستند

۱۲- نفوذ آب و سیلاب به داخل تونل به دلیل ناکافی بودن دستگاه های تخلیه آب

مطالب مربوط به بیمه عملیات نصب را مطالعه نمایید.