بیمه مسئوليت مدنی متصديان تخليه و بارگيری

بیمه مسئوليت مدنی متصديان تخليه و بارگيری

عاملین یا اجرا کنندگان عملیات تخلیه و بارگیری شخص یا شرکتی است که انجام عملیات مزبور و کارهای مرتبط با آن را بر عهده دارد و اهم فعالیت او را امور زیر تشکیل می دهد.

2 2 300x300 - بیمه مسئوليت مدنی متصديان تخليه و بارگيری

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی متصدیان تخلیه و بارگیری کلیک کنید

 

موضوع بیمه

 عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیر عمدی بیمه گذار ، خسارت جانی  و یا مالی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار بر اساس رای مراجع قضایی و یا مراجع ذی صلاح مسئول جبران خسارت شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار تا سقف تعهدات خریداری شده توسط بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

تعهدات زیر در تعهدات بیمه گر نخواهد بود:    

  • حمل بیش از ظرفیت دستگاهها و تجهیزات
  • خسارت وارد بیمه بیمه گذار ، پیمانکار و کارکنان آن
  • خسارات وارد به ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده بیمه گذار در امر تخلیه و بارگیری
  • هر گونه خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از سقوط و یا پرتاب شدن بار یا وسیله مورد حمل

لازم به توضیح است بیمه گذار جهت اخذ این بیمه نامه لازم  است مشخصات ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده خود در امر تخلیه و بارگیری را به بیمه گر (شرکت بیمه ) اعلام نماید.

 

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی متصدیان تخلیه و بارگیری کلیک کنید