بیمه مسئولیت حرفه ای بیمارستان

خرید آنلاین بیمه

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای بیمارستان

بیمه مسئولیت بیمارستان شامل دو نوع مسئولیت است که یکی مسئولیت کالا و دیگری مسئولیت حرفه ای می باشد. این بیمه نامه برای بیمارستانها، کلینیک ها، درمانگاه ها، آسایشگاه ها، خانه های بهداشت و سایر اماکن مشابه طراحی شده است. تأمین بیمه نامه شامل خسارت و زیان ناشی از غفلت و قصور در ارائه خدمات بیمارستانی از جمله اشتباه و غفلت در ارائه داروی مناسب، اعمال جراحی و آلودگی اتاق عمل، خدمات دندان پزشکی، پرستاری و مراقبت بیمار، هم چنین تهیه غذا و مایعات متناسب با حال بیمار می باشد. بیمه مسؤلیت کالا در بیمه مسئولیت بیمارستان شامل تهیه و تأمین انواع دارو و ابزار و لوازم جراحی و اتاق عمل، ابزار و وسایل و مواد دندان پزشکی و سایر وسایل و لوازمی است که بیمه گذار جهت ارائه خدمات بیمارستانی به آنها نیاز دارد. بیمه مسئولیت بیمارستان همچنین شامل زیان و خسارت ناشی از مرگ، کالبدشکافی، حتى اضطراب روحی و روانی بیمار، جرح بدنی و خسارت مادی نیز می باشد. همانند مسئولیت حرفه ای پزشکان و جراحان، مبنای خسارت و زیان بر اساس زمان وقوع حادثه است یعنی منشأ حادثه، باید در زمان اعتبار قرارداد شروع شده باشد.
استثنائات این بیمه عبارتند از :
الف – مسئولیت ناشی از اعمال جنایی
ب- مسئولیت ناشی از جرح بدنی کارکنان بیمه گذار.
ج- مسئولیت ناشی از فعل شخصی افراد در رابطه با فعالیت حرفه ای آنها.
د- مسئولیت فرضی یا قراردادی.
ه- مسئولیت ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی