بیمه مسئولیت مدنی (بخش اول)

بیمه بلایای طبیعی و حوادث ناگوار

بیمه مسئولیت مدنی(بخش اول)

پیوند مسئولیت مدنی با بیمه از جمله ابتکارهای مدرن است که فواید و آثار اقتصادی و اجتماعی متعددی را به همراه آورده است. این هم موجب پویایی سیستم حقوقی و هم باعث گسترش بازار بیمه و فعالیت های اقتصادی است و مجموع آنها اجرای عدالت و جبران خسارت اشخاص زیان دیده را سهولت و سرعت می بخشد.
بیمه مسئولیت مدنی دارای انواع گوناگونی است. مهم ترین رشته از بیمه های مسئولیت مدنی به «بیمه اجباری شخص ثالث» معروف است که از سال ۱۳۴۷ در ایران، اجباری و همگانی شده است. این رشته از بیمه از سال ۱۹۲۹ میلادی در سوئد اجباری اعلام شد. به تدریج در سایر کشورهای جهان به دلیل ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و عدالتی به صورت همگانی در آمده است.
در ایران تلاش های جدی که برای قانونی شدن و همگانی شدن این رشته به عمل آمد، در سالهای ۴۵-۱۳۴۴ بود. پیش نویس طرح اولیه «بیمه اجباری شخص ثالث» بر پایه مطالعاتی که به دستور مدیر عامل وقت شرکت بیمه ایران انجام شد، تهیه گردید. این پیش نویس در کمیسیون هایی که با حضور صاحب نظران و کارشناسان شرکت سهامی بیمه ایران تشکیل شد، مورد بررسی قرار گرفت و پس از استعلام نظر از سازمان های مختلف کشوری، طرح نهایی تهیه و به دولت عرضه گردید. طرح مقدماتی دارای ۲۲ ماده و طرح نهایی در ۲۶ ماده تهیه شد که با انجام تغییراتی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس، سرانجام در ۱۴ ماده در دی ماه ۱۳۴۷ به تصویب رسید و از اول سال ۱۳۴۸ به مرحله اجرا گذاشته شد.
برای مشاهده بخش دوم اینجا کلیک کنید