بیمه مسئولیت مدنی جامع شخصی

بیمه مسئولیت مدنی جامع شخصی

بیمه مسئولیت مدنی جامع شخصی، سه نوع پوشش بیمه ای زیر را در اختیار بیمه گذار قرار می دهد:
١- خسارت و زیان ناشی از مسئولیت شامل جرح بدنی و خسارت مادی وارده به اموال.
۲- جبران هزینه های پزشکی.
۳- خسارت فیزیکی وارده به اموال اشخاص غیر.

این قرارداد، مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل جرح بدنی وارد به کارکنان و کارمندان خود و همچنین خسارت وارده به اشخاص و به اموال خارج را جبران می نماید. بنابراین چنین بیمه نامه ای ترکیبی از دو نوع مسئولیت (مسئولیت مدنی و مسئولیت کارفرما) را تحت شرایط یک بیمه نامه پوشش می دهد. در بیمه مسئولیت کارفرما پوشش بیمه ای زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بیمه گذار طبق قانون مسئول شناخته شود. مسئولیت هایی که طبق قانون بیمه نامه های اجتماعی پوشش دارند در بیمه مسئولیت کارفرما استثناء می باشند.
پرداخت هزینه های پزشکی در بیمه مسئولیت کارفرما، به کارکنان بیمه گذار که در استخدام وی باشند تعلق می گیرد. خسارت ناشی از حیواناتی که بیمه گذار مالک آنها باشد یا تحت مراقبت وی باشند تحت این بیمه نامه تأمین بیمه دارند. خسارت فیزیکی وارد به اموال غیر که عامل آن بیمه گذار باشد به استثنای مفقود شدن، اختلاس و عدم النفع دارای پوشش بیمه ای است. خسارات ناشی از ساختمان با ساختمان های بیمه گذار اعم از ساختمان محل فعالیت، منزل مسکونی، ویلا و محل سکونت ییلاقی و حیوانات تحت مالکیت و کنترل وی مانند سگ، اسب و وسایل ورزشی بیمه گذار مثل ماهی گیری، قایقرانی، کوهنوردی و به طور کلی خسارات ناشی از هرگونه فعالیت های مشابه که بیمه گذار مسئول آن باشد، پوشش بیمه ای خواهد داشت. این قرارداد هرگونه خسارتی را که ناشی از فعالیت های شخصی خود بیمه گذار و اعضاء خانواده او در رابطه با زندگی خصوصی باشد نیز شامل می شود به استثناء حوادث ناشی از تصادف اتومبیل یا خسارت ناشی از فعالیت بازرگانی بیمه گذار که جزو تعهدات بیمه گر نیست.
تأمین بیمه نامه را می توان به فعالیت تجاری بیمه گذار که با کارفرمایی رابطه استخدامی دارد و حقوق دریافت می دارد یا این که در ساختمان مسکونی خود فعالیت تجاری می کند نیز گسترش داد. در ضمن در مقابل دریافت حق بیمه مناسب، پرداخت هزینه های پزشکی را نیز می توان طی الحاقیه ای به قرارداد اضافه نمود.
دو نوع بیمه نامه جامع برای مسئولیت انفرادی اشخاص طراحی شده است. یکی از این دو بیمه نامه مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص عادی و دیگری مربوط به مسئولیت مدنی کشاورزان است. هر دوی این بیمه نامه ها برای بیمه گذاران با نام یا برای تک تک اعضاء خانواده برنامه ریزی شده است. تعدادی از خطراتی که موجب مسئولیت کشاورزان می شود برای افراد عادی و معمولی وجود ندارد. بدین منظور است که دو نوع بیمه نامه طراحی شده و از بیمه نامه مسئولیت افراد عادی خانواده نمی توان برای مسئولیت کشاورزان استفاده نمود. در هر یک از بیمه نامه های مذکور، مسئولیت مدنی شخص بیمه شده اعم از فرد عادی و کشاورز، بیمه می شود و مسئولیت بیمه گر محدود به مبلغ معینی است که در بیمه نامه به عنوان حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه، صرف نظر از تعداد افرادی که دچار خسارت و زیان شده اند قید می گردد. مسئولیت مفروض (مسئولیت قراردادی) جزء استثنائات این بیمه نامه است و در آن قید شده است که تحت این بیمه نامه به هیچ وجه مسئولیت مفروض را نمی توان بیمه کرد مگر مسئولیت مفروض در ارتباط با ساختمان، آن هم با موافقت ویژه و کتبی که طی الحاقیه باید به قرارداد پیوست شود، امکان استفاده از این نوع بیمه نامه برای مسئولیت مفروض ناشی از ساختمان برای بیمه گذارانی است که ممکن است در مقابل بعضی از خطرات شناخته شده ناشی از اجاره ساختمان، مسئول شناخته شوند.
بیمه نامه جامع، پوشش بیمه ای برای انواع مختلف مسئولیت را تأمین می نماید. اگرچه ممکن است خسارت در برخی از مسئولیت ها به ندرت پیش آید ولی هنگامی که حادثه اتفاق افتاد دامنه خسارت آن بسیار وسیع و سنگین است. مثلا اتفاق افتاده که بچه ای هنگام بازی با پرتاب توپ موجب مرگ بچه دیگری شده یا این که استفاده از ابزار مکانیکی و برقی مانند ماشین چمن زنی، چرخ خیاطی، چرخ گوشت و یا سایر ابزار مشابه، موجب جرح بدنی و فوت شده و یا این که اسباب بازی های برقی باعث صدمه دیدن بچه ها شده است. خسارت ناشی از زخمی شدن و صدمه دیدن کودکان در حال افزایش است و در بسیاری از موارد، مسئول حادثه نیز شناخته نمی شود و در صورت شناسایی نیز مسئولیت متوجه بچه های بین سنین ۵ تا ۷ ساله است، مثل حوادث ناشی از دوچرخه سواری، پرتاب سنگ، انواع ورزش ها و تفریحات، خسارت وارده به ماشینهای پارک شده و سایر موارد مشابه. صرف نظر از مسئولیت خود بچه یا والدین او، پرداخت هزینه های پزشکی و جبران خسارات، مستلزم هزینه های کلانی است که با تعهد پوشش بیمه ای مسئولیت جامع قابل جبران است.