بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی داروخانه

photo 2018 09 13 10 09 45 300x300 - بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی داروخانه

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی داروخانه

موضوع این بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار. بدین معنا که در صورت انجام کلیه تعهدات و وظایف از سوی بیمه گذار، چنانچه در اثر قصور و یا اشتباه حرفه ای بیمه گذار یا کارکنان تحت سرپرستی وی خسارتی به مصرف کنندگان داروهای پیچیده شده از سوی بیمه گذار وارد آید و بر اساس شرح وظایف مشخص شده از سوی وزارت بهداشت درمان در آیین نامه داروخانه ها بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر بر اساس شرایط این بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود

  1. در هنگام اعلام خسارت ارائه تصویر برگ صلاحیت مسئول فنی داروخانه الزامی است.
  2. مسئولیت بیمه گذار تنها در زمینه مسئولیت فنی داروخانه تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.
  3. بیمه گذار موظف است موارد مبهم در نسخ را با پزشک معالج مطرح و در صورت نیاز اقلام تجویزی را با نظر پزشک معالج جایگزین نماید .
  4. بیمه گذار موظف است از دخالت افراد غیر مجاز در امور فنی داروخانه پیشگیری نماید.
  5. بیمه گذار موظف است در صورت تغییر محل فعالیت یا نشانی داروخانه مراتب را ظرف ۲۴ ساعت به بیمه گر اعلام نماید تا نسبت به صدور الحاقیه اقدام شود در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی ندارد.