بیمه مسئولیت مدنی عمومی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

خرید آنلاین بیمه

بیمه مسئولیت مدنی عمومی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی و یا عدم مهارت کافی باعث فوت، نقص عضو و یا خسارات مالی به شخص دیگر گردد، محکوم به جبران خسارت خواهد بود. بر همین اساس در مواردی که امکان آسیب رساندن به اشخاص ثالث (به غیر از کارکنان و افراد مرتبط با حرفه یا فعالیت کارفرما) در حین انجام کار وجود داشته باشد، بیمه مسئولیت عمومی این خسارات را جبران خواهد نمود.