بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی (بخش اول)

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی


این بیمه مسئولیت عبارت است از مسئولیت بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره ,که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در قرارداد ما بین بیمه گر و بیمه گذار بوده و بیمه گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته شود .
بارنامه

“بارنامه” اوراق بهاداری است که از طرف موسسه حمل و نقل صادر و مشخصات کالا و نام و آدرس گیرنده و فرستنده کالا و میزان کرایه و مشخصات تعداد و وزن کالا در آن قید میگردد.

این نوع بارنامه توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در اختیار موسسات و شرکتهای حمل ونقل قرار داده میشود. بارنامه جاده ای داخلی دارای شش نسخه میباشد .

۱- مخصوص گیرنده کالا (نسخه تمبردار)

۲- مخصوص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

۳- مخصوص راننده

۴- مخصوص فرستنده کالا

۵- مخصوص شرکت حمل و نقل

۶- مخصوص شرکت حمل و نقل