بیمه مهندسی چیست؟

بیمه مهندسی چیست؟

بیمه های مهندسی جزو بیمه های اموال بوده و همانطوریکه از نامش پیداست برای تحت پوشش بیمه قرار دادن فعالیت مهندسین در رشته های گوناگون می باشد. پیدایش بیمه های مهندسی به سال ١٨۵۴ میلادی بر می گردد و بیمه های مهندسی در مقایسه با سایر بیمه ها مانند بیمه عمر، باربری و آتش سوزی نسبتًا جدید می باشند.

برای خرید آنلاین بیمه کلیک کنید

به کارگیری بخار در صنایع که در کشور انگستان برای نخستین بار توسط آقای جیمز وات معرفی شد، تحولی در صنایع بوجود آورد و در مقابل با خطراتی نیز همراه بود. در اثر ترکیدن بویلرها و مخازن تحت فشار علاوه بر خسارت به خود آن دستگاهها، به اموال موجود در محل و یا در مجاورت محل بویلر و یا مخازن و همچنین به اموال اشخاص ثالث نیز خسارتهایی وارد می شد. از آنجائیکه این قبیل خسارات در بیمه های آتش سوزی استاندارد تحت پوشش نبودند، خریداران بویلر و مخازن تحت فشار شرکتی به نام بیمه بویلر و مخازن تحت فشار تاسیس نموده و مبلغی نیز به عنوان حق بیمه جهت جبران خسارات احتمالی به این شرکت پرداخت می کردند. صنعت بیمه نیز که به این نیاز جامعه پی برده بود دپارتمانی به نام بیمه های مهندسی تاسیس و شروع به صدور بیمه نامه برای بویلر و مخازن تحت فشار نمود. بعد از چند سال بیمه دیگری به نام بیمه تمام خطر پیمانکاران برای احداث پلی در شهر لندن صادر شد و پس از آن بیمه نامه دیگری در رشته بیمه های مهندسی برای مونتاژ و نصب دستگاهها در کشور آلمان طراحی و صادر گردید. به هر حال رفته رفته بیمه های مهندسی نیز توسعه یافت و امروزه بصورت تقریبًا استاندارد و در سراسر دنیا توسط شرکتهای بیمه صادر می شوند.

بیمه های مهندسی مواردی را تحت پوشش قرار می دهند که دارای سرمایه های زیادی می باشند، بنابراین براساس مقررات عرف رایج، سرمایه یک شرکت بیمه برای نگهداری آنها کافی نمی باشد، در نتیجه نیاز به بیمه مجدد و یا اتکائی دارد. برای همین متن این بیمه نامه ها نیز استاندارد شرکتهای بزرگ اتکائی در بازار بین المللی بیمه (Reinsurance)می باشد.  در کشور ما بیمه های مهندسی از سال ١٣۴٢ صادر شده و از آنجائیکه اکثر بیمه نامه های صادره برای پروژه های عمرانی و زیر بنایی بوده و پروژه را معمو ً لا دولت اجرا می کرده و بر اساس قانون اموال دولتی انحصارًا در شرکت سهامی بیمه ایران بیمه می شدند، صدور بیمه های مهندسی نیز تا ١٣ آذر ١٣۶٧ در انحصار شرکت سهامی بیمه ایران بود. از آن تاریخ به بعد سایر شرکتهای بیمه موجود در آن زمان یعنی سه شرکت دیگر نیز اجازه یافتند تا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اموال دولتی را تحت پوشش قرار دهند در نتیجه با کارآموزی در داخل و یا خارج از کشور، آن شرکتها نیز صدور بیمه های مهندسی را آغاز نمودند. امروزه با توجه به اینکه تعداد زیادی شرکت بیمه خصوصی و دولتی در بازار ایران فعالیت دارند همه آنها می توانند بیمه های مهندسی را صادر کنند.

این شرکتهای بیمه دارای سرمایه و نیروی انسانی متفاوتی هستند و هیچ سازمانی آنها را رتبه بندی ننموده است در نتیجه متقاضیان بیمه تفاوت آنها را از هم تشخیص نمی دهند.

همانطوریکه اشاره شد در بیمه های مهندسی بیمه گران اتکائی بسیار مهم می باشند، او ً لا نرخ و شرایط را آنها به عنوان لیدر تهیه می نمایند ثانیًا با توجه به توان مالی، بخش قابل توجهی از ریسک را می پذیرند و در نتیجه درهنگام خسارت نیز جبران خسارت وارده به راحتی صورت می گیرد و هر بیمه گر به اندازه سهمی که پذیرفته خسارت را می پردازد.

سالیان زیادی قبل از انقلاب اسلامی دفتر داشته و بنابراین (Munich Re) در کشور ما شرکت بیمه گر اتکائی مونیخ ری متن بیمه نامه های رایج در رشته بیمه های مهندسی استاندارد مونیخ ری می باشند که این بیمه نامه ها معمو ً لا به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر می شوند.

در حال حاضر بیمه های مهندسی دارای تعرفه ای که مصوب شورای عالی بیمه باشد، نبوده بلکه هر شرکت بیمه ای با توجه به توان فنی ارزیابی ریسک انجام داده و اقدام به اعلام نرخ و شرایط می نماید و درصورت پذیرش متقاضی بیمه نامه را صادر می کند.

بیمه مرکزی ایران به عنوان سازمان نظارت کننده بر صنعت بیمه از نظر مبلغ مورد بیمه حدی را تعیین نموده که تا آن حد شرکتهای بیمه می توانند خود اعلام نرخ و شرایط نمایند و اگر سرمایه مورد بیمه بیش از آن حد باشد بایستی امکان اتکائی نمودن ریسک در خارج و داخل را قبل از صدور بیمه نامه بررسی کنند. در این زمینه معمو ً لا شرکتهای بیمه از دو مرجع خارجی نرخ و شرایط گرفته و آنها را جهت تائید به بیمه مرکزی ایران می فرستند تا بعد از ارائه مجوز با بهترین آنها بیمه نامه % صادر گردد. علاوه بر آن براساس مصوبه شورای عالی بیمه در ایران هر شرکت بیمه ای می تواند از هر ریسک به اندازه ٢٠ سرمایه و ذخیره خود ریسک پذیرفته و مازاد برآن را بایستی بیمه اتکائی کنند.

ذکر این نکته ضروری است که از هر ریسک بیمه های مهندسی ٢۵ % به عنوان اتکائی اجباری به بیمه مرکزی ایران واگذار می شود و ٧۵ % باقیمانده نیز درصورتی که شرکت بیمه صادر کننده بخواهد اتکائی نماید براساس ماده ٧٣ قانون بیمه می بایست ابتدا به بیمه مرکزی ایران پیشنهاد دهد تا درصورت داشتن ظرفیت به بیمه مرکزی واگذار گردد، در غیر اینصورت ارسال حق بیمه به ارز به خارج از کشور با مشکل عدم رعایت ماده ٧٣ مواجه خواهد بود.

و به مدت یکسال با بیمه گران اتکائی دارند و آن قرارداد (Treaty) شرکتهای بیمه معمو ً لا دارای پوشش اتکائی قراردادی بیمه نامه ها را تا سرمایه مندرج در آن قرارداد تحت پوشش قرار می دهد. برای ریسک های بزرگ بصورت موردی از بیمه گران اتکائی نرخ گرفته می شود. این کار در بیشتر موارد از طریق کارگزاران اتکائی صورت میگیرد.

انواع بیمه های مهندسی

بیمه های مهندسی را برای آشنایی بهتر به دو گروه تقسیم بندی می کنند:

 بیمه نامه هایی که برای دوره احداث، ساخت و ساز و یا  Constructionصادر میشوند : یعنی برای هر پروژه ای که در حال اجرا می باشد می بایست از این گروه بیمه نامه استفاده شود. از مشخصه بارز این بیمه نامه ها این است که مدت  بیمه نامه  به  مدت  اجرای پروژه بستگی دارد  یعنی اگر  پروژه ای برای  یکسال باشد  مدت بیمه نامه  نیز

یکسال است و اگر شش سال باشد بیمه نامه نیز می بایست برای شش سال صادر شود. اگر پروژه در مدت اولیه به بهره برداری نرسد همان بیمه نامه با یک برگ الحاقیه و با پرداخت حق بیمه اضافی تمدید می شود و این تمدید بعضًا چند بار تکرار می شود تا پروژه به صاحبکار یا کارفرما تحویل موقت شود. بعد از تحویل موقت بیمه نامه وارد دوره ای به نام نگهداری می شود.

بیمه نامه هایی که برای دوره عملیات یا  Operationصادر می شوند :

پروژه هایی که در هنگام اجرا تحت پوشش بیمه ای زمان احداث بودند بعد از آزمایش موفقیت آمیز و تحویل موقت به کارفرما، می بایست تحت پوشش یکی از بیمه نامه های زمان بهره برداری قرار گیرند.

مدت بیمه های زمان بهره برداری مانند بیمه های اتومبیل و آتش سوزی یکسال می باشد و باید سالیانه تمدید گردد. در این زمینه می توان به کارخانجاتی که در حال تولید هستند، پتروشیمی، پالایشگاهها و سدها، پل ها و راههای در دست بهره برداری اشاره نمود.

١.١ انواع بیمه نامه هایی که برای دوره احداث صادر می شوند:

بیمه نامه های زیر برای زمان احداث یا ساخت و ساز پروژه های عمرانی و زیربنائی صادر می شوند عبارتند از:

١.١.١ بیمه تمام خطر پیمانکاران Contractor’s All Risks ( C.A.R )

بیمه مکانیزم انتقال ریسک است که در آن بیمه گذار با پرداخت وجهی به عنوان حق بیمه به بیمه گذار ریسک را به آن شرکت منتقل می نماید و شرکت بیمه نیز درصورت نیاز با اخذ پوشش های اتکائی همان عمل را تکرار می کند تا در نهایت ریسک بین چند شرکت بیمه تقسیم شود و در هنگام خسارت نیز هرکدام تعهدات خود را ایفا نمایند.

که در آن هر خطری را که تحت پوشش (Named Perils) گروهی از بیمه نامه های اموال بصورت خطرات معین هستند قرار می دهند می بایست در بیمه نامه به صراحت ذکر کنند مانند بیمه آتش سوزی استاندارد که خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه را پوشش می دهد و اگر بخواهند خطر سیل یا زلزله را نیز بیمه کنند لازم است در بیمه نامه ذکر شود.

گروه دیگر تمام خطر می باشندکه در این نوع بیمه ها معمو ً لا هر آنچه که تحت پوشش بیمه نیست تحت عنوان ” استثنائات “ذکر می شود. موارد دیگر که استثناء نشده اند تحت پوشش می باشند. بیمه تمام خطر پیمانکاران در مدت اجرای پروژه های عمرانی و زیربنائی که حوزه فعالیت مهندسین راه و ساختمان (عمران) می باشد صادر می شود، مانند راه، ساختمان، راه آهن ، سد، پل، پروژه آبیاری و زهکشی، تسطیح اراضی، احداث موج شکن، اسکله و بطور کلی مواردی که بیشتر با مصالح ساختمانی سر و کار دارند.

هرچند در برخی موارد پروژه دارای کارهای الکتریکی و مکانیکی نیز می باشد ولی چون ارزش کارهای مکانیکال و الکتریکال در مقایسه با عملیات ساختمانی زیر ۵٠ درصد سرمایه مورد بیمه می باشد برای کل پروژه بیمه تمام خطر پیمانکاران صادر می شود و ارزش کارهای مکانیکال و الکتریکال نیز در آن بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.

البته از نظر تئوری و جهت نرخ گذاری چنانچه ارزش کارهای مکانیکال و الکتریکال بیش از ٢٠ درصد ارزش کل پروژه باشد بایستی بصورت جداگانه نرخ گذاری شده حق بیمه آنها و کارهای ساختمانی محاسبه و درنهایت نرخ میانگین اعلام گردد.

١.١.٢ بیمه تمام خطر نصب Erection All Risks (E.A.R)

در MRI این بیمه نامه برای نصب دستگاهها صادر می شود مانند نصب دستگاه چیلر در مجتمع ساختمانی، نصب دستگاه بیمارستان، نصب نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی، تاسیسات مخابراتی، لوله کشی آب، گاز، نفت و غیره.

در بیمه تمام خطر نصب نیز معمو ً لا کارهای ساختمانی وجود دارد مانند فونداسیون دستگاهها، سالن های تولید و غیره که کار ساختمانی محض می باشد و در مواردی حتی زمین طبیعی را باید ابتدا با عملیات ساختمانی تحکیم نمود و بعد اقدام به نصب دستگاه کرد.

در بیمه تمام خطر نصب معمو ً لا کارهای ساختمانی نیز تحت پوشش قرار می گیرند ولی اگر ارزش کارهای ساختمانی بیش از ٢٠ % ارزش کل پروژه باشد، از نظر تئوری در نرخ گذاری می بایست بطور جداگانه نرخ گذاری شده و حق بیمه کارهای ساختمانی و کار نصب دستگاه محاسبه و در نهایت نرخ میانگین بدست آید.

بیمه تمام خطر نصب و پیمانکاران دارای شرایط عمومی و استثنائات بسیار مشابهی می باشند و تنها اختلافشان در مورد بیمه ای است که تحت پوشش قرار می دهند یعنی بیمه تمام خطر نصب تاسیسات کارخانجات را بیمه می کند و بیمه تمام خطر پیمانکاران کارهای ساختمانی را . هر دوی این بیمه نامه ها حادثه ای می باشند، به عبارت دیگر خسارات فیزیکی غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه را که در مدت بیمه نامه اتفاق افتاده باشند از محل بیمه نامه جبران میکنند.

١.١.٣ بیمه عدم النفع ناشی از تاخیر در بهره برداری Delay in Start up ( D.S.U )

این بیمه نامه ضرر و زیان مالی ناشی از تاخیر در بهره برداری سرمایه گذار در پروژه های عمرانی و زیربنائی را تحت پوشش قرار می دهد، به عبارت دیگر اگر زمان بهره برداری پروژه ای بر اساس محاسبات انجام شده و توافق صاحبکار و پیمانکار به علت خسارات وارده در هنگام اجرا آن به تاخیر بیافتد بیمه گران براساس توافق انجام شده با بیمه گذار زیان وارده را جبران می کنند.

به عنوان مثال فرض کنید پروژه ای برای مدت ۶٠ ماه قرارداد اجرایی دارد و بعلت خسارت سیل دو سال به زمان اجرای آن جبران می کند. ذکر این نکته D.S.U افزوده می شود، بیمه گر ضرر و زیان مالی ٢۴ ماه مزبور را با توجه به شرایط بیمه نامه نیز ضروری است که بیمه گذار نمی تواند تاخیرهایی همچون عدم کارکرد پیمانکار در فصل کاری یا ناشی از علل سیاسی و غیره را از بیمه گر مطالبه نماید بلکه مواردی که حادثه اتفاق افتاده و خسارت فیزیکی وارده در بیمه نامه تمام خطر نصب یا پیمانکاران مربوطه قابل پرداخت بوده و اجرای مجدد و یا بازسازی نیاز به زمان داشته باشد ، تاخیر ناشی از آنها از محل بیمه نامه قابل پرداخت می باشد. D.S.U

بیمه نامه های تمام خطر نصب و پیمانکاران معمو ً لا توسط پیمانکاران مجری اخذ می شود و این بیمه نامه ها همه پیمانکاران اصلی و فرعی را تحت پوشش قرار می دهند. این بیمه نامه ها به نام صاحبکار و پیمانکار اصلی صادر می گردند و کلیه کارهایی را که پیمانکاران فرعی انجام می دهند تحت پوشش قرار می دهند.

در بیمه تمام خطر عدم النفع ناشی از تاخیر در بهره برداری فقط صاحبکار ذینفع می باشد بنابراین بیمه نامه به نام وی صادر می گردد.

١.١.۴ الزام قانونی برای بیمه پروژه های عمرائی و زیربنائی

پروژه های عمرانی و زیر بنائی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و براساس پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرارداد بین صاحبکار و پیمانکار منعقد می شود می بایست قبل از شروع کار بیمه تمام خطر شوند. براساس ماده ٢١ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است قبل از شروع کار آن قسمت از کار را که در مناقصه برنده شده نزد شرکت بیمه ای که صاحبکار تائید می کند بیمه تمام خطر نموده و این بیمه نامه را تا تحویل موقت معتبر نگهدارد. یعنی اگر کار در مدت اولیه پروژه به بهره برداری نرسید و تحویل موقت نشد وظیفه پیمانکار اصلی است که بیمه نامه را تمدید نماید.

بنابراین پیمانکاران با ارائه مدارک لازم برای ارزیابی ریسک معمو ً لا از دو یا چند شرکت بیمه استعلام نرخ و شرایط نموده و بهترین نرخ و شرایط را همراه با سایر موارد به صاحبکار ارائه و درخواست می کنند تا موافقت خود را با اخذ بیمه نامه از شرکت بیمه ای که شرایط اش مناسب است اعلام دارد.

با صدور بیمه نامه معمولا حق بیمه نیز از جانب صاحبکار پرداخت می شود مگر اینکه در پیمان نوشته شده باشد به هزینه خود پیمانکار باید بیمه نماید. در هر حال درصورت وقوع حادثه نیز وظیفه پیمانکار است که به موقع به شرکت بیمه اعلام نموده و از نظر متره و برآورد خسارت با کارشناس فنی بیمه همکاری کند.

مواردی نیز وجود دارد که جهت اجرای پروژه موسسات بین المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و غیره وام می دهند. در این صورت مناقصه نیز بین المللی است یعنی پیمانکارانی از سراسر جهان که دارای صلاحیت می باشند مشارکت بوده FIDIC می کنند و ممکن است برنده مناقصه پیمانکار خارجی باشد. در چنین حالتی فرم قرارداد بین صاحبکار و پیمانکار و در این پیمان نیز از پیمانکار خواسته شده ظرف ٨۴ روز پس از امضاء پیمان نسبت به مذاکره و مکاتبه با شرکت بیمه معتبر و اخذ نرخ و شرایط و ارائه آن همراه با متن بیمه نامه به صاحبکار اقدام نماید. درصورت تاخیر پیمانکار در اخذ بیمه نامه، صاحبکار می تواند اقدامات لازم را خود انجام داده و هزینه مربوطه را از صورتحساب پیمانکار کسر نماید.

در چنین قراردادهایی علاوه بر کار از پیمانکار خواسته شده تا کارکنان و ماشین آلات را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد. به عنوان مثال جهت اجرای بخشی از پروژه فاضلاب تهران، چند سال پیش بانک جهانی وام داد و یک پیمانکار برزیلی برنده مناقصه شد که با یک شرکت ایرانی بصورت مشارکتی کار را اجرا کردند.

بطوریکه ملاحظه می کنید هدف این است که با اخذ پوشش بیمه برای پروژه های اجرایی که حق بیمه آن در بودجه منظور شده است، درصورت وقوع حادثه خسارات وارده از محل بیمه نامه و سیستم بیمه جبران گشته و پروژه به بهره برداری برسد و نیاز به تامین اعتبار مجدد نباشد.

بنابراین الزام قانونی برای بیمه نمودن این پروژه ها وجود دارد و اگر پیمانکاری به هر علتی آنها را بیمه نکند باید قانونًا پاسخگو باشد.

١.١.۵ بیمه تمام خطر پیمانکاران Contractor’s All Risks ( C.A.R )

بیمه تمام خطر پیمانکاران در گذشته در کشور ما با عنوان بیمه تمام خطر مقاطعه کاری نیز نامیده می شد ولی بعدًا در هنگام بازنگری ترجمه عنوان انگلیسی عینًا رعایت شد و بیمه تمام خطر پیمانکاران نامیده شد.

شروع پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران از زمان تحویل زمین به پیمانکار است که در حقیقت شروع عملیات ساختمانی محسوب می شود. زمین محل احداث پروژه با صورتجلسه به پیمانکار تحویل میشود و پیمانکار نیز در هنگام پر کردن پرسشنامه می بایست همان زمان را ذکر نماید. عدم رعایت آن ممکن است موجب رد خسارت وارده از سوی بیمه گر شود.

١.١.۶ حوادث تحت پوشش در بیمه تمام خطر پیمانکاران یا نصب

حوادث تحت پوشش شامل:

١.١.۶.١ حوادث طبیعی: یا کلیه حوادثی که بشر در ایجاد آنها دخالتی ندارد اما انسان می تواند با تمهیداتی اثرات زیانبار آن را تا اندازه ای کاهش دهد مانند طراحی و اجرای کارهای ساختمانی با رعایت آئین نامه های مربوطه، احداث زهکش، دایک و غیره جهت هدایت آبهای سطحی در هنگام بارندگی به بیرون از محل اجرای کار.

این حوادث عبارتند از : سیل، زلزله، طوفان از هر نوع، نشست زمین، صاعقه و مانند اینها.

حوادث ناشی از اجرای کار: یک سری حوادث نیز در هنگام اجرای کار پیش می آیند مانند آتش سوزی، انفجار، افتادن اشیاء در هنگام جابجائی، سرقت با شکستن حرز و بطور کلی کلیه خسارتهای ناشی از حادثه که علت آنها سهل انگاری پیمانکاران مجری در سایت باشد. اگر سهل انگاری پیمانکار منجر به حادثه و خسارت فیزیکی نشود از محل بیمه نامه قابل جبران نمی باشد.

بدیهی است مواردی پیش می آید که به علت سهل انگاری پیمانکار کاری طبق نقشه اجرا نشده و یا جا به جا اجرا شده باشند هرچند که اصلاح آنها هزینه گزافی خواهد داشت ولی چون حادثه ای رخ نداده زیان وارده از محل بیمه نامه تمام خطر نصب / پیمانکاران قابل جبران نمی باشد. در ارتباط با سرقت بایستی ذکر نمود که سارق باید با اعمال زور وارد محل شود یعنی با سوراخ کردن دیوار و شکستن در و غیره وارد شده و شی را سرقت نماید در غیراینصورت ناپدید شدن در کارگاه تلقی شده و از محل بیمه نامه قابل پرداخت نمی باشد.

بیمه نامه های تمام خطر نصب و پیمانکاران دارای دو بخش می باشند که بخش یک خسارات مادی یا خود پروژه را بیمه می کند و بخش دو مسئولیت مدنی بیمه گزار در مقاب َ ل اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد.

پیش از توضیح بخش یک و دو هرکدام از این بیمه نامه ها لازم است ابتدا بیمه گذار را در بیمه تمام خطر نصب یا پیمانکاران تعریف نمائیم.

بیمه گذار در بیمه تمام خطر نصب/ پیمانکاران عبارتند از:

١.١.۶.٢ صاحبکار یا پیمانکار:

که پروژه برای ایشان اجرا می شود و پیش پرداخت به پیمانکار را انجام می دهد و دارای نفع بیمه ای می باشد و در جدول مشخصات بیمه نامه نیز اسم صاحبکار به عنوان بیمه گذار درج می شود.

١.١.۶.٣ پیمانکار اصلی:

شرکت ساختمانی یا کنسرسیومی است که با صاحبکار قرارداد بسته و مسئولیت دارد تا پروژه را طبق مشخصات فنی اجرا و در نهایت به صاحبکار تحویل نماید. مسئولیت بیمه نمودن پروژه نیز با ایشان می باشد.

١.١.۶.۴ پیمانکاران فرعی:

پیمانکار اصلی به دلیل حجم کار و یا به خاطر تخصصی بودن برخی از کارها اجرای کار را به چندین پیمانکار ذیصلاح دیگر واگذار می نماید. این پیمانکاران به عنوان پیمانکاران فرعی می باشند و کارهای اجرایی آنها نیز تحت پوشش قرار می گیرد و نیاز نیست که هرکدام کار خود را جداگانه بیمه کنند بلکه پیمانکار اصلی قبل از ارائه کار به پیمانکار دیگر بیمه نامه را اخذ و همه کارها را تحت پوشش قرار می دهد.

١.١.۶.۵ مهندسین مشاور:

معمولا صاحبکار امکان سنجی و برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه را به مهندسین مشاور واگذار و بعضًا همان مهندسین نیز در اجرای پروژه در کارگاه حضور دارند و کارهای اجرایی پیمانکاران را از نظر کمیت و کیفیت کنترل نموده و صورت وضعیت آنها را مورد بررسی و تائید قرار می دهند.

سهل انگاری این مشاورین قبل از شروع عملیات اجرایی در پوشش بیمه تمام خطر نمی باشد ولی از آنجائیکه در سایت حضور دارند ممکن است باعث خسارت جانی یا مالی به اشخاص ثالث شوند که از این نظر تحت پوشش می باشند و بیمه گذار محسوب می شوند.

١.١.۶.۶ بانک یا موسسه وام دهنده:

برخی از پروژه ها از بانک یا موسسه ای وام می گیرند که در اینصورت نام بانک یا موسسه به عنوان ذینفع در بیمه نامه باید ذکر گردد تا وام مربوطه را پرداخت نمایند.

پنج مورد فوق به عنوان بیمه گذار در بیمه های تمام خطر نصب و یا پیمانکاران می باشند که از آنها نام صاحبکار و پیمانکار اصلی حتمًا در بیمه نامه ذکر می شود و اگر بانک یا موسسه نیز وام داده باشد در جدول مشخصات بیمه نامه به نفع بانک یا موسسه ذکر میشود. وظیفه اخذ بیمه نامه و تمدید آن معمو ً لا با پیمانکار اصلی است ولی در برخی از موارد استثناء نیز وجود دارد یعنی بعضی از صاحبکاران با شرکت بیمه ای قرارداد طولانی مدت دارند لذا کپی آن قراراداد را ضمیمه پیمان با پیمانکار اصلی می کنند در نتیجه کار تحت پوشش آن قرارداد طولانی مدت قرار می گیرد مانند قرارداد شرکت بیمه ایران با وزارت راه و ترابری که از سال ١٣۵۶ تا به حال ادامه دارد.

١.١.٧ بخش یک بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

مواردی که در بخش یک بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه می شوند عبارتند از:

١.١.٧.١ مبلغ پیمان: اگر مبلغ پیمان تهیه و اجرای پروژه باشد دراینصورت مصالح و تهیه آنها نیز به عهده پیمانکار می باشد. در غیراینصورت مبلغ پیمان فقط دستمزد و هزینه اجرا است.

١.١.٧.٢ مصالح عهده کارفرما: چنانچه مبلغ پیمان برای اجرای عملیات باشد لازم است ارزش مصالح تهیه شده توسط صاحبکار/ کارفرما نیز در این بند ذکر گردد.

١.١.٧.٣ اموال مجاور: اموال مجاور عبارتست از اموال موجود در محل و یا در مجاورت محل پروژه که متعلق به صاحبکار یا پیمانکار(ان) و یا دراختیار و مراقبت آنان باشد.

خسارت وارد به اموال مجاور تنها درصورتی قابل پرداخت است که اولاً علت حادثه ناشی از سهل انگاری پیمانکار مجری باشد، ثانیًا در بخش یک جدول مشخصات بیمه نامه برای اموال مجاور حد غرامتی منظور شده باشد. بنابراین اگر در اثر حوادث طبیعی، اموال مجاور و پروژه آسیب ببیند بیمه نامه خسارت وارد به اموال مجاور را جبران نخواهد نمود، برای اینکه علت حادثه سهل انگاری پیمانکار نمی باشد. ضمنًا ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری مانند لودر، بولدوزر و جرثقیل که ابزار کار پیمانکاران می باشند اموال مجاور محسوب نمی شوند.

حد غرامت برای اموال مجاور درجدول مشخصات بیمه نامه و پرسشنامه معمو ً لا حدود ١٠ درصد ارزش پیمان می باشد. اگر حد غرامتی در جدول مشخصات برای اموال مجاور بیمه نشود، خسارت وارده قابل جبران نمی باشد. به خاطر افزودن حد غرامت برای اموال مجاور نرخ بیمه نامه افزایش داده نمی شود بلکه حد غرامت با سرمایه سایر موارد جمع و مبلغ مورد بیمه را تشکیل می دهد که نرخ بیمه نامه به مبلغ مورد بیمه اعمال می شود.

١.١.٧.۴ برداشت ضایعات: منظور برداشت ضایعات ناشی از خسارت قابل جبران می باشد. در پروژه های عمرانی و زیربنائی معمولا مبلغی به عنوان تجهیز و برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت می شود و در برخی از پروژه های پیمانکاری جهت جمع آوری آشغال و ضایعات چوب، کارتن و سایر موارد که در کارگاه جمع می شود قرارداد می بندند و هر روز عملیات تمیزکاری کارگاه را انجام می دهد، اینها برداشت ضایعات محسوب نمی شوند.

برداشت ضایعات عبارتست از هرچیزی که بر روی کار اجرا شده انباشته می شود و جهت ادامه کار لازم است برداشته شود و یا اینکه مورد تخریب شده در اثر حادثه بایستی ابتدا موارد تخریب شده جمع آوری و از محل دور شود تا بتوان کار را اجرا نمود، مانند تخریب یک ساختمان در اثر زلزله. در مواردی نظیر لوله کشی، کانال حفاری شده در اثر سیلاب از گل و لای پر می شود و در خط القمر علاوه بر پر شدن کانال از گل و لای حجم زیادی نیز برروی کانال انباشته می شود جهت ادامه کار لازم است لجن برداری انجام شود که در مقایسه با حفاری قبل از حادثه سیل، هم از نظر نوع کار و هم از لحاظ حجم هزینه زیادی را برای پیمانکار در بردارد.

تعریف برداشت ضایعات در شرط ٠٢٠ به تفصیل آمده که ضمیمه این جزوه می باشد. میزان غرامت که برای برداشت ضایعات بیمه می شود معمولا تا ده درصد مبلغ پیمان است و در بخش یک جدول مشخصات بیمه نامه درج می شود.

اکثر پروژه هایی که تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران می باشند مانند سد، پل کانال و غیره در هنگام خسارت ناشی از سیل دارای ضایعات قابل توجهی می باشند بنابراین توصیه می شود در هنگام بیمه نمودن حد غرامتی نیز بابت ضایعات بیمه گردد.

١.١.٨ بخش دو بیمه تمام خطر پیمانکاران/نصب

بخش دو بیمه تمام خطر پیمانکاران و نصب مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می دهد، بدین معنی که اگر در هنگام اجرای پروژه که در بخش یک بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته در اثر سهل انگاری بیمه گذار خسارت بدنی و یا مالی به اشخاص ثالث وارد شود، بیمه نامه آن خسارات را تا حدی که در جدول مشخصات بیمه نامه درج شده تحت پوشش قرار داده و جبران می نماید.

در اینجا باید توجه داشت که مسئولیت کیفری تحت پوشش نبوده بلکه فقط مسئولیت مدنی است که بیمه می گردد، ضمنًا به هیچ وجه کارکنان و کارگران در بیمه های مهندسی تحت پوشش قرار نمی گیرند.

حد غرامتی که در پرسشنامه بیمه نامه و در جدول مشخصات برای هر نفر درج می شود باید با حد دیه در ماههای حرام برای خسارت بدنی مطابقت داشته باشد، ضمنًا خسارت بدنی در طول مدت بیمه نامه نیز بستگی به دوری یا نزدیکی اشخاص ثالث به محل اجرای پروژه دارد. اگر پروژه ای در داخل شهرهای بزرگ انجام می شود و یا پروژه هایی مانند سد سازی که در پائین دست آنها روستا و یا شهر وجود دارد در چنین حالاتی باید تعداد را متناسب با در معرض خطر قرار گرفتن اشخاص ثالث تعیین نمود.

در برخی از قراردادها تعداد و همچنین مبلغ حد غرامت در قرارداد بین صاحبکار و پیمانکار مشخص می گردد. به هر حال حتی در پروژه هایی که در بیابان اجرا می شوند نیز می بایست با توجه به زمان پروژه حداقل چند نفر را تحت پوشش قرار داد.

میزان خسارت مالی را نیز باید متناسب با اموال اشخاص ثالث در معرض خطر انتخاب نمود. به عنوان مثال در پروژه های نفتی که در دریا انجام می شود معمولا در قراردادهای شرکت نفت حداقل ٢٠ میلیون دلار برای اموال اشخاص ثالث در نظر گرفته می شود.

علاوه بر خسارت بدنی و مالی به اشخاص ثالث در مواردی آلودگی محیط زیست نیز با حد غرامتی در این بخش تحت پوشش قرارداده می شود.جمع حد غرامت بدنی و مالی میزان تعهد شرکت بیمه در طول مدت بیمه نامه برای مسئولیت بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث را تشکیل می دهد. درصورت پرداخت خسارت تا حدود مندرج در جدول مشخصات برای اشخاص ثالث، بیمه گذار می بایست نسبت به تجدید حدود با پرداخت حق بیمه اضافی اقدام نماید. ضمنًا با توجه به طولانی بودن مدت بیمه نامه و افزایش سالیانه میزان دیه، بیمه گذار می بایست درخواست نماید تا حد مندرج در جدول مشخصات تا میزان قانونی آن افزایش یابد.

١.١.٩ مواردی که در بخش یک بیمه تمام خطر نصب بیمه می شوند

با توجه به نوع مورد بیمه در بیمه تمام خطر نصب معمو ً لا موارد زیر در بخش یک بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند:

١.١.٩.١ ارزش اقلام مورد نصب: اقلام مورد نصب که از داخل یا خارج از کشور خریداری می شوند به قیمت خرید در این بند تحت پوشش قرار می گیرند.

١.١.٩.٢ هزینه حمل برای اقلام مورد نصب خریداری شده: جهت انتقال به سایت یا محل نصب می بایست هزینه حمل پرداخت گردد. درصورت خسارت به اقلام مورد نصب هزینه حمل مجدد در اینجا تحت پوشش قرار می گیرد.

١.١.٩.٣ حقوق و عوارض گمرکی: برای کالاهای وارداتی می بایست طبق قانون حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نمایند..

درصورت بیمه نمودن حقوق و عوارض گمرکی به هنگام خسارت آن هم از محل بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

١.١.٩.۴ هزینه نصب: عبارتست از دستمزدی که پیمانکار یا پیمانکاران می گیرند تا اقلام مورد نصب را نصب کنند برخی از بوده که در اینصورت مهندسی، خرید اقلام مورد نصب و نصب آنها نیز با یک پیمانکار است. مبلغ پیمان EPC پروژه ها بصورت ممکن است شامل ارزش مورد نصب، هزینه نصب و کارهای ساختمانی نیز باشد.

١.١.٩.۵ ارزش کارهای ساختمانی: در پروژه های نصب نیز کارهای ساختمانی وجود دارد مانند فوندانسیونها، سالن های تولید غیره که همگی کار ساختمانی محض می باشند. ارزش این کارهای ساختمانی نیز در بیمه تمام خطر نصب تحت پوشش قرار می گیرد و هر نرخ فنی که برای نصب محاسبه شده به ارزش کارهای ساختمانی نیز اعمال می شود. اگر ارزش کارهای ساختمانی بیش از ٢٠ درصد ارزش کل پروژه باشد در این حالت بطور جداگانه نرخ گذاری شده و حق بیمه کارهای ساختمانی و نصب جداگانه محاسبه شده و در نهایت نرخ میانگین بدست می آید.

١.١.٩.۶ برداشت ضایعات: طبق تعریفی که قب ً لا توضیح آن داده شده منظور برداشت ضایعات خسارات قابل پرداخت می باشد و حدغرامت آن ١٠ % مبلغ پیمان می باشد.

١.١.٩.٧ اموال مجاور: اموال موجود در محل و یا مجاورت پروژه متعلق به صاحبکار یا پیمانکار و یا در اختیار و مراقبت آنان می باشند.

در پروژه هایی که طرح و توسعه می باشند واحد های اجرا شده و در حال بهره برداری نسبت به واحد های در حال اجرا اموال مجاور محسوب می شوند و مانند بیمه تمام خطر پیمانکاران ده درصد ارزش پیمان به عنوان اموال مجاور قابل بیمه شدن می باشند.

از موارد ذکر شده فوق دو مورد ارزش اقلام مورد نصب و همچنین هزینه نصب اجباری و سایر موارد اختیاری می باشند.

بنابراین برای اینکه یک بیمه نامه تمام خطر نصب صادر شود حداقل دو مورد را باید متقاضی به شرکت بیمه اعلام و بیمه نماید، ارزش اقلام مورد نصب و هزینه آنها.

مجموع ارزش ٧ مورد فوق سرمایه مورد بیمه در بخش یک را تشکیل می دهد و نرخ مورد نظر به آنها اعمال و حق بیمه محاسبه می گردد. حق بیمه محاسبه شده برای مدت پیمان یا مدت بیمه نامه می باشد.

١.١.١٠ مدت بیمه نامه تمام خطر نصب / پیمانکاران

بطوریکه قب ً لا اشاره شد مدت بیمه نامه در بیمه های تمام خطر نصب و پیمانکاران به مدت پیمان بستگی دارد.

در بیمه تمام خطر پیمانکاران این مدت تقریبًا یکنواخت و عموماً به اندازه عملیات ساختمانی می باشد، به عبارت دیگر پیمانکار اکثر زمان را صرف عملیات ساختمانی می نماید.

در بیمه تمام خطر نصب مدت بیمه نامه به دوره های مختلف تقسیم بندی می شود که دارای تفاوتهایی با همدیگر می باشند.

١.١.١١ دوره های مختلف بیمه تمام خطر نصب :

١.١.١١.١ دوره پیش انبارداری

این دوره در همه پروژه ها پیش نمی آید بلکه بعضًا موردی پیدا می شود که قبل از اینکه مناقصه انتخاب پیمانکار برگزار شود بخشی از اقلام مورد نصب به سایت می رسد و باید برای مدت کوتاهی در انبار نگهداری شود. در این حالت بیمه گر با صدور گواهی موقت برای ارزش آن بخش از اقلام مورد نصب و مدت مورد نظر با خطرات معین مانند آتش سوزی، سیل، زلزله و سرقت را تحت پوشش قرار می دهد تا پس از انتخاب پیمانکار و ارائه مدارک لازم بیمه نامه اصلی صادر گردد.

باید توجه داشت که انبارداری در بیمه تمام خطر نصب از زمان شروع عملیات ساختمانی و نصب تا تحویل موقت تحت پوشش بیمه بوده و دوره پیش انبارداری در حقیقت انبارداری قبل از شروع عملیات ساختمانی یا نصب میباشد و معمو ً لا به ندرت پیش می آید.

١.١.١١.٢ دوره عملیات ساختمانی و نصب:

این دوره که با تجهیز کارگاه شروع می شود بیشترین زمان مدت بیمه را به خود اختصاص می دهد، بدین صورت که ابتدا کارهای ساختمانی مانند احداث فنس، فوندانسیون، ساختمانها و سالنهای تولید اجرا و بعد از رسیدن اقلام مورد نصب آنها در داخل انبار و یا در فضای آزاد نگهداری شده و طبق برنامه زمانبندی نصب می شوند.

١.١.١١.٣ دوره آزمایش:

زمانیکه درصد پیشرفت کار عملیات ساختمانی و نصب به بیش از ٩۵ % رسید گروهی از مهندسین صاحبکار و پیمانکار دوره آزمایش را شروع می کنند. دوره آزمایش سه مرحله دارد:

(Cold Test) • آزمایش سرد یا بدون بار

(Hot Test) • آزمایش گرم یا با بار

• راه اندازی

• برای اجرای آزمایش سرد گروهی از مهندسین کارفرما و پیمانکار مامور می شوند تا واحد به واحد از نظر نصب

دستگاه در جای خود و بر طبق نقشه و یا کم و کاستی که در اقلام مورد نصب وجود دارد بازدید نموده و صورتجلسه کنند.

در این مرحله ممکن است بخشهایی از کار جا به جا اجرا شده باشد و یا در اثر مرور زمان کابل، لوله و یا دستگاههای اندازه گیری فشار و درجه حرارت شکسته شده باشد. این موارد در صورتجلسه درج می شود تا بلافاصله رفع عیب گشته آن واحد آماده آزمایش گرم شود.

• برای اجرای آزمایش گرم دستگاههای برقی را برق دار نموده و از نظر چرخش و غیره آنها را آزمایش می نمایند

یعنی موتوری که باید ٣٠٠٠ دور در دقیقه بچرخد آیا این را انجام می دهد یا نه و اگر انجام داد آزمایش آن با موفقیت بوده در غیراینصورت رد میشود.

آزمایش گرم موارد دیگر همچون بویلر زمان بر است که در آن باید مشعلها را روشن کنند و آب وارد بویلر شده و در نهایت تبدیل به بخار شود و به قدرت اسمی رسد. در ارتباط با سایر تاسیسات مانند پتروشیمی که قرار است در داخل تاسیسات مواد قابل اشتعال مانند گاز جریان یابد، ابتدا با بخار لوله و اتصالات را تست می کنند تا از نظر نشتی ایرادات لازم گرفته شود.

 بعد از انجام موفقیت آمیز آزمایش گرم واحدهای مختلف راه اندازی انجام می شود. در راه اندازی مواد اولیه از ابتدای خط تولید واردمی شود که در انتها می بایست محصول کارخانه بدست آید. در راه اندازی نمونه برداری های مختلف صورت گرفته و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد تا با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت داشته باشد. بدیهی است درصورت داشتن ایراد در هر مرحله از آزمایش گرم و یا راه اندازی، پیمانکار مجری می بایست درصدد چاره اندیشی برآمده و ایراد موجود را برطرف نماید. زمانی که از نظر کمیت یا مقدار تولید کارخانه یا خط تولید به قدرت اسمی رسید و از لحاظ کیفیت نیز مطلوب بود، در آن صورت راه اندازی مورد پذیرش صاحبکار بوده و پیمانکار اصلی می تواند درخواست امضاء صورتجلسه تحویل موقت نماید. بعد از امضاء صورتجلسه تحویل موقت بیمه نامه وارد دوره نگهداری می شود.

١.١.١١.۴ دوره نگهداری:

دوره نگهداری عبارت از زمانی است که بعد از تحویل موقت شروع می شود و معمو ً لا بعد از ١٢ ماه تحویل دائم صورت میگیرد. دوره نگهداری درحقیقت همان تضمینی است که پیمانکار به صاحبکار داده است که اگر بعد از تحویل موقت ایرادی در کار پیدا شود با اعلام صاحبکار، پیمانکار به سایت مراجعه نموده و ایرادات را به هزینه خود جبران نماید.بیمه تمام خطر نیز در هنگامیکه پیمانکار جهت رفع عیب به سایت مراجعه می کند هرگونه خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل پیمانکار را از محل بیمه نامه جبران می کند.

١.١.١٢ انواع دوره نگهداری :

پوشش دوره نگهداری بعد از تحویل موقت پروژه به صاحبکار شروع می شود و معمو ً لا به مدت ١٢ ماه می باشد که در پایان آن نیز تحویل دائم انجام می گردد. در دوره نگهداری حوادث طبیعی پوشش ندارد. دوره نگهداری سه نوع می باشد که در هنگام پر کردن پرسشنامه توسط متقاضی نوع آن ذکر می گردد.

که با شرط ٠٠٣ ارائه می شود خسارتهایی را که ناشی از سهل : Visit Maintenance ١.١.١٢.١ دوره نگهداری ساده یا انگاری پیمانکار در هنگام رفع عیب در کارگاه صورت می گیرد را طبق شرایط بیمه نامه جبران می کند بدین ترتیب که پس از تحویل موقت اگر ایرادی در مدت ١٢ ماه دوره نگهداری در کارهای اجرائی پیمانکار پیدا شود، صاحبکار وی را احضار می کند تا ایراد را برطرف نماید. چنانچه در حین رفع عیب خسارتی ناشی از فعل یا ترک فعل افراد پیمانکار به پروژه وارد شود از محل بیمه نامه جبران پذیر خواهد بود.

ذکر این نکته ضروریست که چنانچه در دوره نگهداری خسارت ناشی از سهل انگاری افراد صاحبکار یا بهره بردار باشد از محل بیمه نامه تمام خطر پوشش ندارد، بنابراین صاحبکار پس از تحویل موقت باید بیمه شکست ماشین آلات همراه با پوشش خطر آتش سوزی را برای پروژه خود اخذ نماید.

که با شرط ٠٠۴ ارائه می شود، پوشش دوره :Extended Maintenance ١.١.١٢.٢ دوره نگهداری گسترده یا

نگهداری ساده را پوشش داده و علاوه بر آن اگر خسارتی در مدت دوره نگهداری اتفاق بیافتد که ناشی از سهل انگاری پیمانکار در حین عملیات ساختمانی و نصب باشد نیز از محل بیمه نامه قابل جبران خواهد بود.

شرط ٠٠٣ بیشتر برای کارهای ساختمانی و شرط ٠٠۴ برای بیمه نامه های نصب مناسب می باشد.

که با شرط ٢٠١ ارائه می گردد خسارتهائی که در دوره نگهداری اتفاق : Guarantee ١.١.١٢.٣ دوره نگهداری تضمین می افتد و علتش به کارخانه سازنده برمیگردد را نیز جبران می نماید، بدینصورت که اگر در دوره نگهداری خسارتی اتفاق بیافتد که علت آن ناشی از خطا در نصب، طراحی غلط، مصالح نامرغوب و یا اجرای ناصحیح کار در کارخانه باشد آن خسارت نیز قابل جبران خواهد بود، ولی اگر قبل از وقوع حادثه صاحبکار به عیب آن پی ببرد هزینه رفع از محل بیمه نامه قابل پرداخت نخواهد بود. همچنین خسارات ناشی از آتش سوزی، انفجار و حوادث طبیعی و خسارت وارد به اشخاص ثالث نیز از پوششهای این نوع دوره نگهداری می باشد.

١.١.١٣ تمدید بیمه نامه تمام خطر نصب یا پیمانکاران

در اکثر پروژه ها زمان بیمه نامه در حالی منقضی می شود که هنوز کار به پایان نرسیده و تحویل صاحبکار نشده است، بنابراین بیمه گر می بایست حدود یکماه مانده به تاریخ تحویل موقت، نامه یادآوری را به پیمانکار ارسال نموده و انقضاء بیمه نامه را یادآوری نماید. در این نامه باید زمان انقضای بیمه نامه که همان شروع دوره نگهداری است به بیمه گذار اعلام و از وی خواسته شود درصورتیکه کار تا آن زمان تحویل نمی شود مدت زمان لازم برای تمدید را اعلام دارد، درضمن سئوال می شود که آیا دستور کار جدید گرفته و یا علت تاخیر در بهره برداری چه بوده است.

پیمانکار معمولا با دریافت این نامه ضمن پاسخ به سئوالات مندرج در فرم یادآوری مدت زمان لازم برای تمدید را اعلام می دارد. عدم ارسال این نامه موجب می شود که بیمه گذار اینگونه برداشت کند که ١٢ ماه دیگر از مدت بیمه نامه باقیست درحالیکه دوره نگهداری شرایط خاص خود را دارد و اگر خسارتی اتفاق بیافتد که ناشی از عملیات اجرائی یا حوادث طبیعی باشد غیر قابل پرداخت خواهد بود، بنابراین ارسال نامه یادآوری دارای اهمیت می باشد.

نرخ تمدید بیمه نامه تمام خطر نصب و پیمانکاران یا در هنگام صدور بیمه نامه و یا در زمان تمدید از طرف بیمه گر معین می گردد. بدیهی است نرخ تعیین شده در زمان صدور در مجموع به نفع بیمه گذار خواهد بود.

بنابراین در حالت اول بیمه گر در نامه اعلام نرخ و شرایط اعلام می دارد که نرخ تمدید هر ماه عملیات ساختمانی و نصب و یا یک هفته آزمایش به چه میزان اعمال خواهد شد و یا اینکه بصورت تناسبی و روزشمار تمدید خواهد شد.

در حالت دوم بیمه گر سابقه خسارتی بیمه نامه را بررسی نموده و تصمیم گیری خواهد نمود، بنابراین اگر آمار خسارت بالا باشد نرخ تمدیدی از نرخ تناسبی بیشتر می گردد ولی درصورت عدم خسارت ممکن است تخفیفی نیز در میزان حق بیمه اعمال شود.

در هر حال پس از تعیین میزان حق بیمه با توجه به زمان درخواستی برای تمدید، بیمه گر با صدور الحاقیه بیمه نامه را تمدید می نماید. بدیهی است در اینصورت دوره نگهداری به بعد از مدت تمدید انتقال پیدا می کند.

مجددًا یکماه مانده به پایان زمان تمدید شده نیز می بایست فرم یادآوری برای بیمه گذار ارسال نمود تا درصورت درخواست وی بیمه نامه دوباره تمدید گردد.

دوره عملیات ساختمانی و نصب دوره آزمایش دوره نگهداری

درهنگام تمدید مدت آزمایش مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه به آخر آن مدت تمدیدی شیفت می شود یعنی اگر در بیمه نامه نوشته شود شامل ۴ هفته آزمایش و بیمه نامه نیز ۶ ماه تمدید شود، ماه آخر برای آزمایش اختصاص می یابد.

چنانچه در هنگام آزمایش مشکلی پیش آید و نیاز به تمدید باشد، بیمه گذار باید درخواست خود را با ذکر دلایل تمدید زمان آزمایش به بیمه گر اعلام نماید.

١.١.١۴ استثنائات بیمه های تمام خطر نصب یا پیمانکاران

بطوریکه اشاره شد در بیمه های تمام خطر معمو ً لا استثنائات در بیمه نامه ذکر شده است و غیراز آنها همه موارد طبق تعریف بیمه نامه تحت پوشش می باشند. برخی از استثنائات را می توان با پرداخت حق بیمه اضافی حذف نمود ولی موارد دیگر را نمی توان حذف کرد.

بیمه های تمام خطر نصب یا پیمانکاران دارای سه گروه استثنائات می باشند:

١.١.١۴.١ استثنائات عمومی

این استثنائات برای بخش یک و دو اعمال می شوند و عبارتند از :

جنگ، عمل دشمن خارجی، انقلاب، شورش، اعتصاب، بلوا و اغتشاش، مصادره و موارد نظیر اینها شامل هر عمل گروهک های سازمان یافته بر علیه دولت مرکزی.

خطر جنگ برای اموال غیرمنقول مانند نیروگاه، سد، راه و غیره قابل بیمه نبوده و در حقیقت ریسک در دولتهایی است که با هم در جنگ می باشند و بعد از جنگ نیز باید توسط دولت بازسازی شوند.

از موارد ذکر شده در استثنائات فقط اعتصاب، شورش، بلوا و اغتشاش را می توان در زمانی که درکشور ناآرامی اجتماعی وجود ندارد با ضمیمه نمودن شرط ٠٠١ و با حد غرامت مشخصی در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه با اخذ حق بیمه مربوطه Strike, Riot, Civil Commoton معروف است و مخفف کلمات SRCC تحت پوشش قرار داد. این شرط در بازار بیمه به می باشد. بدیهی است در این شرط نیز مواردی نظیر عمل گروهک های سازمان یافته بر علیه دولت مرکزی پوشش ندارد.

١.١.١۴.٢ آلودگی های هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو

از آنجائیکه تشعشعات هسته ای موجب آلودگی در سطح وسیع می شود و از مرز یک کشور نیز عبور می کند شرکتهای بیمه بازرگانی توان پوشش دادن به چنین ریسکی را ندارند. معمو ً لا در کشورهایی که نیروگاه اتمی دارند مسئولیت آلودگی را به صندوق بین المللی که بدین منظور تاسیس شده با حق عضویت منتقل می کنند و تا حدودی جبران غرامت می کند.

١.١.١۴.٣ عمل عمدی بیمه گذار و یا نمایندگان وی اگر بیمه گزار عمدًا به اموال خود خسارت وارد نماید از محل بیمه نامه قابل جبران نمی باشد.

١.١.١۴.۴ توقف جزئی و کلی

اگر در اثر وقوع حادثه و خسارت قابل جبران، کارگاه بیمه گزار برای مدتی تعطیل شود، بیمه گر خسارت ناشی از توقف را جبران نمی کند. مث ً لا در اثر سیل و از بین رفتن پلهای ارتباطی به طرفین رودخانه و یا تخریب شدن پروژه چند روزی جهت شروع کار مجدد کارگاه تعطیل شود.

در برخی موارد نیز به دلایل اجتماعی یا سیاسی کارگاه تعطیل می شود و موجب توقف کار به مدت قابل توجهی می گردد، مثلا به علت انقلاب یا جنگ.

١.١.١۵ استثنائات بخش یک بیمه نامه

١.١.١۵.١ فرانشیز:

فرانشیز بخشی از خسارت است که در هر حادثه بر عهده بیمه گزار می باشد. کلمه فرانشیز فرانسوی است و درصورت بکارگیری آن در بیمه نامه های صادره در زبان اصلی به معنی این است که بیمه گر خسارت را تا آن مبلغ فرانشیز نمی پذیرد و اگر خسارت بیش از آن شد همه خسارت را پرداخت می کند، بنابراین در بیمه های صادره در بازار لندن از کلمه فراشیز بکار می رود. در کشور ما برای هر سه کلمه فرانسوی و انگلیسی Deductible و یا Excess استفاده نمی شود بلکه کلمه فرانشیز مرسوم شده و در حقیقت بیمه گزار از هر خسارت تا حد فرانشیز بیمه گر خود محسوب میشود و مازاد بر آن از سوی شرکت بیمه پرداخت می گردد.

در بخش یک بیمه های مهندسی ، دو نوع فرانشیز وجود دارد که یکی برای حوادث طبیعی و آزمایش و دیگری برای سایر حوادث مانند افتادن اشیاء هنگام جابجائی، تصادم، آتش سوزی و … می باشد.

بخش دو بیمه نامه فقط برای خسارتهای مالی فرانشیز دارد و خسارت بدنی به اشخاص ثالث بدون فرانشیز پرداخت می شود.

فرانشیز با حق بیمه نسبت عکس دارد و با تغییر فرانشیز می توان حق بیمه را نیز تغییر داد ولی نمی توان فرانشیز را حذف نمود.

١.١.١۵.٢ خسارتهای غیر مستقیم:

خسارتهای غیر مستقیم از هر نوع مانند جرائم، از دست دادن قرارداد و زیان ناشی از تاخیر عدم اجرا در بیمه نامه پوشش ندارند.

١.١.١۵.٣ خسارات ناشی از طراحی غلط، مصالح نامرغوب و اجرای ناصحیح کار به غیر از خطا در هنگام نصب واجرا:

هرگونه خسارت ناشی از طراحی غلط، مصالح نامرغوب و اجرای ناصحیح کار در کارخانه سازنده و یا به عبارتی مواردی که قبل از شروع کار در سایت می باشند از پوشش بیمه نامه خارج است. البته سهل انگاری پیمانکار مجری در هنگام عملیات ساختمانی و نصب که منجر به حادثه شود و موردی خسارت فیزیکی ببیند از محل بیمه نامه قابل پرداخت می باشد.

هرچند که موارد مذکور استثناء شده اند ولی با پرداخت حق بیمه اضافی و مشروط به اینکه سازندگان دستگاهها و یا تولید کنندگان مصالح شناخته شده باشند می توان با اضافه نمودن شرط ٢٠٠ به بیمه نامه و دریافت حق بیمه اضافی خطر سازنده را نیز تحت پوشش قرار داد و این بند از استثنائات بیمه ناامه را تغییر داد. (نحوه پرداخت در شرط ٢٠٠ توضیح داده شده است ).

١.١.١۵.۴ فرسودگی، خوردگی، زنگ زدگی:

ریسکهای تدریجی یا مواردی که به تدریج مورد بیمه را تحت تاثیر قرار داده و آسیب می رساند در بیمه تمام خطر پوشش ندارند. دستگاهها بعضًا در اثر رطوبت و شرایط جوی حاکم خورده شده و یا زنگ می زنند، از آنجائیکه پوشش بیمه نامه برای خسارات فیزیکی غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه ناگهانی است بنابراین خسارات تدریجی و پیش بینی پوشش ندارند.

١.١.١۵.۵ از بین رفتن یا آسیب به پرونده ها، نقشه ها، صورتحسابها، ارز، تمبر، سفته، چک، موارد بسته بندی

مانند جعبه و در بعضی موارد در اثر وقوع آتش سوزی و یا خسارت دیگر، به پرونده ها، نقشه ها و سایر موارد مذکور در فوق نیز آسیب می رسد و یا پیمانکار ادعا می کند چک و سفته نیز داشته که از بین رفته اند. این قبیل موارد را بیمه نامه پوشش نمی دهد.

در برخی از پروژه های مهم مانند نیروگاه اتمی، نقشه ها را می توان به ارزش معینی با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.

١.١.١۶ استثنائات بخش دو بیمه نامه

 • فرانشیز مقرر در بیمه نامه که به عهده بیمه گذار می باشد مستثنی است. بطوریکه گفته شد خسارت های بدنی به اشخاص ثالث فرانشیز ندارند و فقط خسارت مالی به اشخاص ثالث فرانشیز دارد.
 • مواردی که در بخش یک بیمه نامه بیمه شده و یا قابل بیمه شدن باشد.
 • اموال مجاور
 • خسارت به کارکنان و کارگران بیمه گذار
 • خسارتهایی که ناشی از بکارگیری وسایط نقلیه زمینی، دریائی و هوائی باشند
 • هرگونه موافقت بیمه گذار جهت پرداخت خسارت به اشخاص ثالث بدون موافقت بیمه گر.

٢.١ بیمه پروژه های انرژی Onshore و Offshore

پروژه های عمرانی و زیر بنائی که در زمینه نفت و گاز در حال اجرا می باشند به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

Offshore گروه اول : آنهائی هستند که در داخل دریا و دور از ساحل اجرا می شوند و اصطلاحًا به آنها فراساحل یا

میگویند.

گروه دوم : پروژه هائی که در خشکی یا ساحل اجرا و مانند سایر پروژه های عمرانی و زیر بنائی مانند نیروگاه، خط لوله و نامیده می شوند. Onshore ، پالایشگاه دور از دریا و در خشکی انجام می شوند

با خطرات ویژه ای مواجه هستند که بایستی با توجه به وضعیت هرکدام مورد بررسی قرار Offshore پروژه های فراساحل یا گرفته و مطالعات لازم از نظر زمین شناسی، هواشناسی، طراحی، تجربه پیمانکار و بطور کلی امکان سنجی انجام گرفته و تحت نظارت و کنترل متخصصین اجرا شوند.

٢.١.١ خطراتی که پروژه های انرژی را تهدید می نماید عبارتند از:

٢.١.١.١ آتش سوزی و انفجار: این خطرات با توجه به پیشرفت عملیات نصب افزایش می یابند و در هنگام آزمایش و راه اندازی و بهره برداری به اوج خود می رسند و در هر لحظه ممکن است باعث از بین رفتن تمام یا بخش اعظم یک پروژه و خسارات فیزیکی به پروژه و اموال مجاور و خسارت جانی به کارکنان و اشخاص ثالث گردند.

٢.١.١.٢ خطرات ناشی از پروژه ها و کارخانجات مجاور مورد بیمه: تجربه نشان داده درصورت فاصله کم بین دو پروژه، انفجار در یکی موجب خسارت به دیگری نیز خواهد شد.

٢.١.١.٣ نشست زمین و سقوط ماشین آلات و تجهیزات نصب شده بر روی آن: در این زمینه باید مطالعات زمین

شناسی دقیق قبل از اجرای پروژه صورت گیرد.

٢.١.١.۴ زلزله: هر پروژه ای با توجه به اینکه در کدام منطقه انجام میشود و همچنین شدت زمین لرزه منطقه مزبور، مورد ٣ قرار گرفته اند. همچنین Zone بررسی قرار می گیرد. مطالعات نشان داده که در کشور ما پروژه های انرژی در عسلویه در وجود گسل و سابقه زلزله در منطقه نیز در شدت و ضعف آسیب پذیری ناشی از زلزله دخالت دارد.

٢.١.١.۵ سونامی : خوشبختانه درمنطقه ای که پروژه های عمرانی انرژی در آن اجرا میشود، پدیده سونامی به شکلی که در کشورهای دیگر وجود دارد، صورت نمی گیرد و بر اساس نقشه حوادث طبیعی مونیخ ری، خلیج فارس فاقد ریسک سونامی است.

٢.١.١.۶ صاعقه: منطقه ما با توجه به نقشه حوادث طبیعی از نظر صاعقه بین منطقه صفر و یک قرار دارد.

٢.١.١.٧ سیل: با توجه به اینکه سایت پروژه های انرژی در عسلویه در ارتفاع کمی از سطح دریا قرار دارند و شیب زمین از کوهپایه به سمت دریاست سیلابهای مهیب ناشی از بارندگی باعث وارد آوردن خسارت به پروژه های ساختمانی موجود در محل احداث پالایشگاه خواهد شد، که به منظور جلوگیری از این حادثه، پروژه های زه کشی و انتقال آبهای سطحی به دریا اجرا شده و یا در حال اجرا می باشند.

٢.١.١.٨ طوفان: منطقه عسلویه از نظر طوفان در سطح متوسط یا کم می باشد.

٢.١.١.٩ برخورد وسایط نقلیه موتوری: ممکن است در هنگام اجرا و یا بهره برداری در اثر برخورد وسایط نقلیه موتوری به پروژه آسیب وارد گردد.

٢.١.١.٩ برخورد کشتی: این خطر ممکن است برای پروژه های فراساحلی وجود داشته باشد و برای پروژه هائی که در ساحل اجرا می شوند نیز گرچه خطر برخورد مستقیم وجود ندارد، ولی از آنجائی که اکثر اقلام مورد نصب از طریق امکانات بندری تامین و تحویل می شوند هرگونه برخورد با تجهیزات بندری و آسیب به آنها باعث تاخیر در اجرای پروژه خواهد شد.

٢.١.١.١٠ سقوط هواپیما: اکثر پروژه های در حال اجرا در نزدیکی فرودگاه عسلویه می باشند که پرواز و فرود هواپیماها در منطقه می تواند خطر آفرین باشد.

٢.١.١.١١ اغتشاش، شورش، اعتصاب و بلوا: ممکن است بنا به دلایلی این ریسک به وقوع پیوسته و آسیبی به پروژه برسد ولی با توجه به کنترل هائی که وجود دارد امکان آن ضعیف است.

٢.١.١.١٢ شکست ماشین آلات: ماشینهائی مانند کمپرسورها، توربین ها و غیره که در فرآیند گاز بکار گرفته می شوند، ریسک بالای شکست ماشین آلات را دارا هستند. سرعت چرخش توربین ها، خستگی فلزی، نفوذ اشیاء، ویبراسیون و غیره از عوامل شکست ماشین آلات هستند که در هنگام بهره برداری پیش می آید.

ممکن است در هنگام حمل و نقل، بارگیری، تخلیه و انبارداری نیز به ماشین آلات خسارت وارد شود.

و لوله کشی زیر دریائی به Topside ، علاوه بر مطالعات و عملیات اکتشاف، برای مواردی چون حفاری چاهها، نصب جکت ها منظور انتقال نفت یا گاز به ساحل جهت پالایش نیز بیمه نامه صادر می گردد.

تجربه نشان داده که هرکدام از این عملیات با ریسک های خاصی مواجه می باشند و آنچه برای همه عمومیت دارد ریسک حوادث طبیعی مانند طوفان، سونامی و مانند اینها می باشد که ممکن است منجر به خسارت سنگینی به مورد بیمه و شناورهای حامل آنها گردد. هرچند که امروزه به دلیل پیشرفت فناوری، پیش بینی هواشناسی برای چند روز آینده هم امکان پذیر است ولی باز مواردی در گذشته بوده که به دلایل گوناگون این پیش گوئی ها صددرصد درست نبوده و بروز طوفانها موجب خسارت گردیده است.

بیمه یکی از مکانیزم های انتقال ریسک جهت تحت پوشش قرار دادن اموال بیمه گذاران در برابر حوادث گوناگون بویژه پروژه های عمرانی و زیر بنائی می باشد. از آنجائیکه در هر کشور متضرر نهائی خسارت دولت و یا سازمانهای دولتی می باشند و در بعضی از کشورها الزام قانونی برای بیمه پروژه های عمرانی و زیربنائی وجود دارد و بعضًا افراد عادی که در اثر بلایای طبیعی خسارت می بینند از نظر مالی جبران غرامت آنها با دولت می باشد و در کشورهائی هم که بیمه های بازرگانی جهت تحت پوشش قرار دادن اموال وجود دارد باز هم دولت با زیانهای مالی مواجه است که بیشتر از خسارات بیمه شده می باشد.

خصوصی سازی و صادرات ریسک های مالی ناشی از حوادث طبیعی از الویت بالائی برای هر کشور برخوردار است و در این زمینه بیمه های اتکائی برای انتقال ریسک وجود دارد.

بدین منظور صاحبکاران در قرارداد خود با پیمانکاران مجری پروژه های انرژی اخذ انواع بیمه های زیر را اجباری نموده اند:

 • بیمه خسارت فیزیکی به پروژه بصورت تمام خطر ناشی از حوادث طبیعی و یا اجرای کار درطول مدت اجرا و به ارزش جایگزینی
 • بیمه شناورها که جهت اجرای پروژه در دریا بکار می روند.
 • بیمه مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت جامع ناشی از اجرای کار در مقابل اشخاص ثالث و کارکنان
 • بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان
 • بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران
 • بیمه وسائط نقلیه موتوری
 • بیه آلودگیهای ایجاد شده به دریا و یا محیط زیست ناشی از عملیات اجرائی پروژه
 • بیمه باربری اقلام مورد نصب از سراسر دنیا

پیمانکار برنده مناقصه موظف است با مراجعه به شرکتهای بیمه ای که مورد تائید صاحبکار می باشد نرخ و شرایط اخذ نمایند.

شرکتهای بیمه نیز به دلیل محدودیت در ظرفیت نگهداری و رعایت مقررات بیمه مرکزی ایران با توجه به سرمایه بالای پروژه های عمرانی انرژی از بازار بین المللی بیمه نرخ و شرایط را اخذ نموده و جهت تائید به بیمه مرکزی ایران ارائه می نمایند.

بدیهی است که مسئله رقابت سالم در جهت اخذ بهترین شرایط با حداقل حق بیمه به نفع بیمه گزاران ختم می شود.

جهت پروژه هائی که در خشکی اجرا می شوند معمو ً لا بیمه تمام خطر نصب استاندارد شرکت مونیخ ری با پوشش های اضافی از قبیل طراحی غلط، مصالح نامرغوب، اجرای ناصحیح کار، دوره نگهداری گسترده و پوششهای معمول ذیل ارائه می گردد:

 • پوشش خسارت وارده به اموال مجاور تا حدی که در قرارداد منظور شده است.
 • پوشش خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث
 • هزینه اطفای حریق و به حداقل رساندن خسارت
 • هزینه های حمل سریع، کار در شب و اضافی کار جهت تسریع در بازسازی مورد خسارت دیده
 • هزینه برداشت ضایعات

بیمه گزار با بررسیهای لازم و استفاده از خدمات مشاوره متخصصین بیمه ای در صنعت بیمه، بیمه نامه مورد نیاز خود را از یک شرکت معتبر دارای پوشش اتکائی نزد بیمه گران اتکائی با رتبه ای قابل قبول برای صاحبکار و پیمانکار اخذ می نماید.

امروزه شرکتهای بیمه علاوه بر صدور بیمه نامه با بهترین نرخ و شرایط، خدمات بعد از صدور خود را نیز که همانا بازدیدهای دوره ای از عملیات اجرائی پروژه بوده به بیمه گزار ارائه می کنند. در این بازدیدها سایت بیمه گزار از هر نظر مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف آن در جلسه ای شفاهًا به پیمانکار اعلام می گردد و بعد از بازدید نیز در گزارش کارشناس منعکس می گردد. کارشناس فنی از پیمانکار می خواهد تا با توجه به اولویت بندی نسبت به انجام توصیه های کارشناسی اقدام نموده و برنامه زمانبندی خود را جهت به نتیجه رساندن آن توصیه به شرکت بیمه ارائه دهد.

در بازدید بعدی موارد توصیه شده کنترل و امر توصیه ادامه می یابد. نتیجه این بازدید های دوره ای جلوگیری از وقوع حادثه و در نتیجه مدیریت پیش گیری از خسارت خواهد بود.

تمدید بیمه نامه های صادره منوط به رعایت توصیه های ایمنی و انجام آنها توسط بیمه گزار می باشد. پروژه هائی که در Offshore اجرا می شوند با توجه به شرایط ویژه ای که دارند بخشی از کار در ساحل انجام می شود مانند مونتاژ قطعات عملیات جوشکاری و غیره و بعد از تکمیل هر قطعه می بایست به محل نصب حمل گردد.

به منظور پیش گیری از خسارت و اطمینان از اجرای کار طبق شرایط استاندارد و با کیفیت قابل قبول معمولا بیمه گران کارشناسان بین المللی و متخصص را به عنوان شخص ثالث جهت کنترل کیفیت در بیمه نامه معرفی می کنند و به عنوان التزام یا Warranty می باشد.

با توجه به طبیعت بعضی از پروژه ها نرخ و شرایطی که در بیمه های مهندسی داده می شود منوط به رعایت بدون چون و چرای بعضی از شرایط توسط بیمه گزار می باشد و اگر بیمه گزار به هر علتی آن شرط یا شرایط را رعایت ننماید بیمه گر مسئولیتی نداشته و خسارت وارده قابل قبول نمی باشد و حتی در مواردی منجر به فسخ یا Void  بیمه نامه شده و بیمه گزار با مشکل ادامه بیمه نامه با بیمه گران دیگر مواجه می گردد.

این قبیل شرایط را Warranty یا التزام گویند. برخی از این شرایط به صراحت در بیمه نامه قید می شوند و بعضی دیگربدون اینکه در بیمه نامه ذکر شوند جزء شرایطی است که عم رعایت آنها منجر به غیر قابل پرداخت شدن خسارت می گردد. به عنوان مثال شناوری که جهت حمل دریائی قطعات مونتاژ شده بکار می رود بایستی دارای قابلیت دریانوردی باشد در غیر اینصورت خسارت وارده قابل جبران نمی باشد.

یکی از مواردی که در بیمه نامه به صراحت جزء شروط التزام ذکر می شود کارشناس نظارت یا Warranty Surveyor است. بخصوص در ارتباط با پروژه های فراساحلی که بعنوان متخصص ثالث وظایف مختلفی را باید انجام دهد و گواهی های لازم را صادر نماید. از جمله وظایفی که کارشناس منتخب و مذکور در بیمه نامه انجام می دهد، کنترل کیفیت و اطمینان از کیفیت کار پیمانکاران می باشد که اصطلاحًا تحت عنوان Quality Control و Quality Assurance مطرح است و از آنجائیکه این وظایف نیاز به تجربه و تخصص دارد معمولا در بیمه نامه شرکت کارشناسی مربوطه را نیز ذکر می کنند و وظیفه  QA/QC فقط به عهده آن شرکت می باشد

تحت QAتمام اقدامات لازم جهت اطمینان از کیفیت کار باید به طور سیستماتیک بکار گرفته شود و تنها در این صورت بیمه گر به تعهد خود عمل خواهد نمود.

نکات مهم و قابل توجه در فرآیند QA  یا اطمینان از کیفیت انجام کار به شرح ذیل می باشند:

 • بررسی و طراحی، محاسبات و مهندسی با در نظر گرفتن اصول فنی، استانداردهای موجود و تجربیات کارشناس انجام می شود و اگر ایرادی داشته باشد در همان مرحله و قبل از اقدام به مرحله بعدی برطرف می گردد.
 • آماده سازی جزئیات مشخصات جهت ساخت: شرکت کارشناسی باید مشخصات قطعه، ماشین و غیره را که برای ساخت آماده شده بررسی نموده و نظر خود را اعلام نماید.
 • ارزیابی و انتخاب فروشندگان اقلام مورد نصب و مصالح مورد استفاده در پروژه
 • بررسی و مطالعه مدارک ساخت که توسط سازنده آماده شده است.
 • نظارت بر مونتاژ، نصب، حمل، اجرا، بازرسی و مستند سازی.

بنابراین نقش شرکتهای کارشناسی در پروژه های Offshore از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و بیمه گزار می بایست با توجه به کارشناس معرفی شده همکاری نزدیک با وی داشته باشد و گواهی های لازم را از وی اخذ نماید.

به عنوان مثال در هنگام نصب جاکت نظارت به جوشکاری، محاسبات و غیره انجام و بعد از تکمیل جهت حمل یا Load Out ، نحوه مهاربندی بر روی بارج، زمان حرکت و وضعیت هوا در حین حمل باید از جانب Warranty Surveyor ، مورد تائید قرار گیرد.

در مواردی پیمانکار از ابزاری برای اجرای کار استفاده می کند که مورد تائید کارشناس منتخب بیمه گر نمی باشد. مثلا جهت بلند کردن Top Side  جرثقیلی را بکار می برند که مشخصات لازم را از نظر کارشناس دارا نیست. اصرار پیمانکار به استفاده از آن جرثقیل موجب فسخ بیمه نامه خواهد شد.

هزینه های کارشناسی برای بازدیدهای دوره ای توسط بیمه گران پرداخت میشود و درصدی از حق بیمه به این امر اختصاص می یابد.

نرخ حق بیمه مراحل مختلف کار با توجه به آسیب پذیری و یا در معرض خطر قرار گرفتگی آنها تعیین می شود و هر مرحله دارای فرانشیز متفاوت می باشد، به عنوان مثال عملیات مونتاژ در ساحل دارای نرخ نسبتًا کمتری نسبت به عملیات نصب و یا حمل میباشد، معمو ً لا بیشترین نرخ در عملیات دریائی برای لوله گذاری زیر دریا اختصاص می یابد، همچنین فرانشیز این کار نیز بیشتر از مراحل دیگر است. عدم برنامه ریزی صحیح و اجرای کار طبق برنامه زمان بندی معمولا منجر به تمدید دوره بیمه نامه می گردد که بیمه گزار می بایست حق بیمه اضافی پرداخت نماید.

علاوه بر خسارت فیزیکی به پروژه های در دست اجرا چه در بخش ساحل و یا فراساحل مسئولیت مدنی بیمه گزار در مقابل اشخاص ثالث نیز در بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد و چون صاحبکار نیز به عنوان بیمه گزار اصلی در بیمه نامه ذکر می شود و معمولا اموالی در مجاورت پروژه دارد طبق شرایط پیمان حد غرامتی را نیز به عنوان اموال مجاور در بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهند.

اگر بیمه گزار از شناور و یا هلی کوپتر در اجرای پروژه استفاده نماید بیمه نامه های مربوط به آنها نیز بایستی اخذ گردد و همانطوریکه قبلا اشاره شد تلاش صاحبکار بر این است که بیمه نامه های مورد نیاز در هر مورد اخذ گردد و شروط لازم و کافی در آنها ضمیمه گردد. یکی از شروطی که معمولا درخواست می شود شرط اسقاط حق جانشینی می باشد که با توجه به تعداد بیمه گزاران در یک بیمه نامه چنانچه در اثر سهل انگاری هر کدام از آنها خسارتی به کار پیمانکار دیگری وارد گردد، بیمه گر از حق جانشینی خود نسبت به آن بیمه گزار مقصر حادثه صرفنظر می نماید.

البته باید ذکر نمود درصورتیکه خسارت وارده ناشی از فعل یا ترک فعل شخص دیگری غیر از بیمه گزاران مندرج در بیمه نامه باشد، بیمه گر حق جانشینی خود را داراست.

علاوه بر پوشش مسئولیت مدنی در بخش دو بیمه نامه های تمام خطر نصب و یا Offshore  که بر اساس متن بیمه نامه۲۰۰۱ Welcar می باشد شرایط قرارداد صاحبکار و پیمانکار از پیمانکار خواسته که بیمه مسئولیت جامع تا حد غرامتی که مورد نظر صاحبکار است نیز اخذ گردد.

در موارد مسئولیت جامع در مقابل اشخاص ثالث حد غرامت بیمه مسئولیت جامع به اشخاص ثالث اعمال می گردد. بدین صورت که چنانچه خسارتی به اشخاص ثالث وارد گردد و حد بخش دو بیمه نامه برای جبران غرامت کافی باشد، الباقی از بیمه مسئولیت جامع جبران می گردد.

در برخی از قراردادها بیمه مسئولیت جامع بدون محدودیت به اشخاص ثالث درخواست شده که ممکن است هرگونه جبران غرامت در ارتباط با اشخاص ثالث، اموال مجاور و حتی مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و غیره را نیز شامل گردد.

یکی دیگر از انواع بیمه نامه هائی که می بایست پیمانکار اخذ نماید بیمه حمل و نقل و یا باربری است. این بیمه نامه حمل کالا را از اقصاء نقاط جهان تا سایت و با شرایط مورد نظر بیمه گزار تحت پوشش قرار می دهد و در پروژه های  L/C آنها در ایران باز می شوند. اخذ این بیمه نامه مقدم بر بیمه نامه تمام خطر نصب است. معمولا این بیمه نامه با شرایط A انیستیتو بیمه گران لندن صادر می شود و هر نوع وسیله از جمله کشتی، هواپیما و یا کامیون را مجاز به حمل کالا می شناسد، البته در ارتباط با کشتی مسئله سن آنها ملاک است و برای شناورهائی که بیش از ٢۵ سال قدمت دارند معمولا حق بیمه اضافی اخذ می گردد و در هر مورد بیمه گزار باید مراتب را به بیمه گر گزارش نماید و موافقت وی را اخذ نماید.

بیمه نامه باربری ممکن است شرایط گوناگون داشته باشد که با توجه به نوع پروژه و درخواست متقاضی انجام می گیرد. مدت بیمه نامه پروژه های انرژی مطابق با مدت در نظر گرفته شده در قرارداد بین صاحبکار و پیمانکار بوده و معمولا شامل ١٢ ماه دوره نگهداری گسترده می باشد. البته در برخی از بیمه نامه ها ممکن است ١٢ ماه به ١٨ ماه افزایش یابد و در بیمه Offshore نیز همزمان با دوره نگهداری دوره عیب یابی نیز در جریان است.

مدت بیمه نامه شامل عملیات نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری است که تا تحویل موقت معمولا حالت تمام خطر را دارد و بعد از آن بسته به شرط دوره نگهداری دارای پوشش ویژه می باشد.

صاحبکار بعد از تحویل موقت موظف است بیمه نامه مرسوم در دوره بهره برداری را از صنعت بیمه خریداری نماید. بیمه نامه های آتش سوزی، شکست ماشین آلات و بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات از جمله بیمه نامه هائی است که مناسب پروژه های Onshore و Offshore می باشد.

در مواردی صاحبکار می تواند با خرید یک بیمه نامه به صورت Package  پوشش های مورد نیاز خود را با حد غرامت مورد نظر در آن بیمه نامه داشته باشد.

بیمه نامه های زمان بهره برداری معمولا سالیانه است و هر سال بایستی بیمه نامه تجدید گردد.