بیمه نامه باربری ترانزیت بیمه پارسیان

خرید آنلاین بیمه

بیمه نامه باربری ترانزیت بیمه پارسیان

مبدأ و مقصد برخی از حمل ها در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران بوده و کشور ایران تنها در مسیر حمل قرار دارد که برای این نوع حمل ها بیمه نامه های باربری ترانزیت صادر می شود.

بیمه های باربری

بیمه نامه باربری صادراتی و وارداتی بیمه پارسیان

بیمه نامه باربری ترانزیت