بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران

این بیمه نامه مسئولیت مدیران آرایشگاه ها در قبال خطرات احتمالی وارد به مشتریان خود را تحت پوشش قرار می دهد.

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران کلیک کنید

تعهدات بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران

۱- جبران خطرات احتمالی استعمال مواد شیمیایی
۲-جبران هزینه تخریب و یا ریزش مو
۳-جبران جراحات روی صورت و دست و پا
۴-جبران آسیب دیدگی چشمها ، پلک ، ابرو و مژه
۵-جبران برق گرفتگی به علت خیس بودن مو و یا بدن توسط دستگاه هایی چون سشوار و یا لوازم کار موجود در سالنها
۶-جبران شکستگی و یا مصدومیت های حادث بر اثر لغزش در سالن
۷-جبران بیماری های واگیر و مهلک چون ایدز و هپاتیت
جبران خسارات مالی تحت پوشش این بیمه نامه نیست