بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران

تعهدات بیمه نامه

۱- جبران خطرات احتمالی استعمال مواد شیمیایی
۲-جبران هزینه تخریب و یا ریزش مو
۳-جبران جراحات روی صورت و دست و پا
۴-جبران آسیب دیدگی چشمها ، پلک ، ابرو و مژه
۵-جبران برق گرفتگی به علت خیس بودن مو و یا بدن توسط دستگاه هایی چون سشوار و یا لوازم کار موجود در سالنها
۶-جبران شکستگی و یا مصدومیت های حادث بر اثر لغزش در سالن
۷-جبران بیماری های واگیر و مهلک چون ایدز و هپاتیت
جبران خسارات مالی تحت پوشش این بیمه نامه نیست