بیمه نفت و انرژی

بیمه نفت و انرژی

‎در بیمه نفت و انرژی، ریسک‌های شرکت‌های نفتی، در بخش‌های مختلف و زیان‌های ناشی از عدم سود و بهره‌وری بر اثر توقف عملیات، پوشش داده می‌شود.

‎فعالیت این رشته بیمه معمولاً به سه بخش آتش‌سوزی نفت و انرژی، مهندسی نفت و انرژی، و مسئولیت نفت و انرژی تقسیم می‌شود