بیمه های باربری

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان-باربری

بیمه های باربری

حمل و نقل کالاها یکی از اجزاء لاینفک هر فعالیت تجاری، بازرگانی با تولیدی می باشد. اما آن چه در این میان شایان توجه خواهد بود آن است که حادثه هیچ گاه خبر نمی کند و با وجود پیشرفت های گسترده دانش و فناوری و توسعه زیرساختهای حمل و نقل، همواره احتمال بروز مخاطرات برای محموله های شما وجود دارد. آن چه آرامش را در لحظه های بروز خطر برای شما به ارمغان می آورد، برخورداری از یک بیمه باربری (حمل و نقل کالا) با پوشش های مناسب می باشد.

بیمه باربری از قدیمی ترین انواع بیمه نامه ها است که به موجب آن، شرکت بیمه در مقابل مبلغی که از شما دریافت می کند متعهد می شود، چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت گردد، زیان وارده را جبران نماید.