بیمه های عمر در ایران (بخش دوم)

بیمه های عمر در ایران

بیمه عمر در ایران به وسیله نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی به نام ویکتوریا در سال ١٣١۴ آغاز گردید و یک امضاء توسط نماینده آن، در ایران و امضای دیگر در مرکز شرکت، واقع در برلین انجام می شد. این نمایندگی پس از یک سال فعالیت منحل شد و پورتفوی خود را که شامل ١۵٠ بیمه نامه با مجموع چهارصد هزار ریال حق بیمه سالیانه و تعهد ٨ میلیون ریالی بود به شرکت سهامی بیمه ایران که تازه تاسیس شده بود، واگذار کرد. اولین بیمه نامه عمری که توسط نمایندگی مزبور صادر شد، یک بیمه عمروپس انداز با سرمایه ۶٠٠ لیره انگلیسی و متعلق به یک تاجر تبریزی به نام جبار صالح نیا بود که در انقضای مدت از طرف شرکت بیمه ایران به بیمه گذار پرداخت شد.

شرکت سهامی بیمه ایران، در سال ١٣١۵ و یک سال بعد از تاسیس، عملیات بیمه عمر را با مشارکت یک بیمه گر اتکایی سوئیسی به نام یونیون سوئیس آغاز کرد و در سال ١٣٣۶ شرکت بیمه ملی و در سال ١٣۴٠ شرکت سهامی بیمه امید نیز به این عملیات پیوستند. در سال ١٣۵٣ شرکتی به نام بیمه بین المللی ایران و آمریکا تاسیس یافت که منحصرا به بیمه های عمر و حوادث می پرداخت و با کمک متخصصان آمریکائی شبکه بزرگ نمایندگی در تهران و در شهرهای بزرگ به وجود آورده بود و در فروش بیمه های عمر به سختی می کوشید و به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته بود. این اقدامات، بیمه ایران را برانگیخت که درصدد ایجاد یک نمایندگی قوی بیمه عمر برآید. به این منظور در شهریورماه ١٣۵۵ اقدام به تاسیس یک شرکت مختلط با مشارکت یک شرکت بیمه آمریکائی به نام ایران عمر کرد. این شرکت توانست در اولین سال فعالیت خود در سال ١٣۵۶ تعداد ١٢٣٨ بیمه عمر به فروش برساند. این در حالی بود که در سال قبل از تاسیس شرکت ایران عمر یعنی سال ١٣۵۵ شرکت سهامی بیمه ایران توانسته بود ٩٢٠ فقره بیمه نامه عمر بفروشد. پس از چند سال وقفه در ارائه بیمه های عمر، از سال ١٣۶٧ با تصویب قوانین لازم، شرکت های بیمه صدور بیمه های زندگی را از سر گرفتند.

با تاسیس شرکت های خصوصی، در اوایل دهه ٨٠ شمسی، نوع روزآمدی از این نوع بیمه ها که مزایای بیشتری داشت و مورد استقبال جهانی نیز قرار گرفته بود، وارد بازار کشور شد و با تاکید بیمه مرکزی، هم اکنون از سوی اغلب شرکت های بیمه با عناوین مختلفی همچون بیمه عمر و تامین آتیه، بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه جامع زندگی، عمر و تشکیل سرمایه، ارمغان زندگی و … در بازار عرضه می شود.

با عنایت به اقبال عمومی از بیمه عمر در بازار کشور، حق بیمه سرانه بیمه زندگی در ایران از سال ٢٠٠٢ تا ٢٠١١ از ٢ به ٧ دلار افزایش یافت. همچنین با توجه به ضریب نفوذ ۰٫۱% بیمه زندگی، نشان از بازار بکر بیمه های عمر در ایران می باشد.