بیمه های عمر در شرکت بیمه پارسیان

بیمه های عمر در شرکت بیمه پارسیان

ماهیت پیچیده و تکنیکهای متفاوت فروش بیمه های عمر نسبت به سایر بیمه ها، این رشته را نیازمند اطلاع رسانی و آموزش های بیشتر و مستمر می نماید. همچنین با توجه به بازار بکر و رقابتی موجود در ایران و با در نظر گرفتن فعالیت شرکتهای رقیب در بازار این بیمه ها، باید زمینه آموزش و اطلاع رسانی هرچه بهتر در این زمینه و تعامل دو سویه با شبکه فروش فراهم باشد.
با توجه به استراتژی ها و اهداف کلان شرکت در زمینه توسعه بیمه های عمر انفرادی و کسب سهم بزرگی از بازار این بیمه ها، صدور بیمه های عمر از سال ۱۳۸۶ آغاز گردید. همچنین در مردادماه سال ۱۳۸۸ مدیریت بیمه های عمر انفرادی شرکت بیمه پارسیان فعالیت خود را به صورت مدیریتی مستقل از مدیریت بیمه های عمر، حوادث و درمان گروهی آغاز نمود.
با مستقل شدن مدیریت بیمه های عمر انفرادی، این مدیریت در تلاش است تا مشکلات موجود در زمینه توسعه، فروش و ارائه خدمات صدور و پس از صدور بیمه های عمر را به حداقل رسانده و نیز با استفاده از تجربه پرسنل متخصص و نمایندگان، زمینه بهبود و پویایی را فراهم آورد. همچنین این مدیریت می کوشد تا از طریق برقراری ارتباطی دو سویه با شبکه فروش و بیمه گذاران، نیازهای آنان در ارتباط با اطلاعات، اخبار، آموزش ها، ارائه خدمات متنوع از قبیل ( وام، برداشت از اندوخته، بازخرید و …) و هرآنچه که در این زمینه به آن نیاز دارند را در هر زمان و هر مکان ممکن فراهم و تسهیل نماید. امید است تا با تلاش شبکه فروش و کارشناسان و متخصصان شرکت بتوانیم رتبه اول بازار بیمه های عمر را به خود اختصاص دهیم.