بیمه پارسیان محبوب ترین برند بیمه ای کشور به انتخاب مشتریان

محبوب ترین برند بیمه ای کشور به انتخاب مشتریان

به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان، در چهارمین جشنواره انتخاب محبوب ترین برندهای شرکت، بیمه پارسیان بعنوان محبوب ترین برند بیمه ای کشور شناخته شد.

در این جشنواره که در آن کلیه گروه های کالایی و خدماتی کشور حضور داشتند شرکت ها در ۱۴۷ گروه مختلف کالایی و خدماتی در معرض رای و انتخاب مشتریان قرار گرفتند که در میان گروه بیمه ها، بیمه پارسیان با کسب بیشترین رای از مشتریان و هم میهنان عزیز در اختتامیه جشنواره تندیس محبوب ترین برند بیمه کشور را دریافت کرد .