بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

تاریخچه بیمه پارسیان

شرکت بیمه پارسیان در تاریخ نهم فروردین ماه سال ۱۳۸۲ ، با سمایه تمام پرداخت شده ۱۶۰ میلیارد ریال ، طی شماره ۲۰۰۷۲۲ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ بیست و هشت اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ مجوز فعالیت بیمه ای خود را در کلیه رشته های بیمه ای تحت شماره ۵۲۰۰ از بیمه مرکزی ایران اخذ نمود و فعالیت خود را بعنوان یک شرکت بیمه خصوصی ، با صدور نخستین بیمه نامه در تاریخ  بیست و هشتم اردیبهشت سال هزار و سیصدو هشتاد و دو آغاز نمود .

موضوع فعالیت بیمه پارسیان

انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی ، تحصیل پوشش بیمه های اتکایی در رابطه با بیمه نامه های صادره در چهارچوب ضوابط بیمه مرکزی ایران ، سرمیه گذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی و قبول بیمه بیمه های اتکایی با رعایت ضوابط تعیین شده از سوی بیمه مرکزی ایران از سایر موسسات بیمه مستقیم داخلی .

بیانیه چشم اندار شرکت بیمه پارسیان

شرکت بیمه پارسیان ، شرکتی است که در عرصه ملی ، متخصص پذیرش پروژه های بیمه ای بزرگ بوده و دارای اعتبار منطقه ای و قابلیت حضور جهانی می باشد . این شرکت با برخورداری از سازمانی یادگیرنده ، فن آوری های پیشرفته و کارکنانی خلاق و متعهد ، با ارائه بهترین خدمات و متناسب ترین قیمت ها ، موجب رضایت مشتریان خود می گردد . این شرکت با استفاده از این توانمندی ها ، بیمه گر برگزیده کشور و بزرگترین شرکت بیمه به لحاظ حق بیمه جذب شده در سطح کشور بوده و دارای بالاترین میزان سود آوری در میان شرکت های بیمه ، برای سهامداران خود می باشد .

بیانیه ماموریت شرکت بیمه پارسیان

توسعه و گسترش آرامش و امنیت خاطر برای جامعه از طریق ارائه خدمات بیمه ای متمایز به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور برای پوشش ریسک ها جبران خسارت ها و حضور فعال در بازارهای سرمایه ای و مالی برای تامین سودآوری مطمئن با رشد مستمر جهت دستیابی سهامداران به بازدهی مناسب .

محصوا بیمه پارسیان

یکی از عوامل مهم بقا و تداوم سودآوری شرکت ، تنوع سازی محصولات است . شرکت بیمه پارسیان در تمامی شاخه های اموال ، اشخاص ، مهندسی و مسئولیت فعالیت می نماید .

 

 

برای خرید آنلاین بیمه نامه کلیک کنید