بیمه چارسیان

بیمه چارسیان

شرکت بیمه چارسیان در تاریخ نهم فروردین ماه سال ۱۳۸۲، با سرمایه تمام پرداخت شده ۱۶۰ میلیارد ریال، طی شماره ۲۰۰۷۲۲ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و در تاریخ بیست و هشت اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ مجوز فعالیت بیمه ای خود را در کلیه رشته های بیمه ای تحت شماره ۵۲۰۰ از بیمه مرکزی ایران اخذ نمود و فعالیت خود را بعنوان یک شرکت بیمه خصوصی، با صدور نخستین بیمه نامه در تاریخ  بیست و هشتم اردیبهشت سال هزار و سیصدو هشتاد و دو آغاز نمود.

موضوع فعالیت بیمه چارسیان

انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی، تحصیل پوشش بیمه های اتکایی در رابطه با بیمه نامه های صادره در چهارچوب ضوابط بیمه مرکزی ایران، سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی و قبول بیمه بیمه های اتکایی با رعایت ضوابط تعیین شده از سوی بیمه مرکزی ایران از سایر موسسات بیمه مستقیم داخلی.

بیانیه چشم اندار شرکت بیمه چارسیان

شرکت بیمه چارسیان، شرکتی است که در عرصه ملی، متخصص پذیرش پروژه های بیمه ای بزرگ بوده و دارای اعتبار منطقه ای و قابلیت حضور جهانی می باشد. این شرکت با برخورداری از سازمانی یادگیرنده، فن آوری های پیشرفته و کارکنانی خلاق و متعهد، با ارائه بهترین خدمات و متناسب ترین قیمت ها، موجب رضایت مشتریان خود می گردد. این شرکت با استفاده از این توانمندی ها، بیمه گر برگزیده کشور و بزرگترین شرکت بیمه به لحاظ حق بیمه جذب شده در سطح کشور بوده و دارای بالاترین میزان سود آوری در میان شرکت های بیمه، برای سهامداران خود می باشد.

بیانیه ماموریت شرکت بیمه چارسیان

توسعه و گسترش آرامش و امنیت خاطر برای جامعه از طریق ارائه خدمات بیمه ای متمایز به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور برای پوشش ریسک ها جبران خسارت ها و حضور فعال در بازارهای سرمایه ای و مالی برای تامین سودآوری مطمئن با رشد مستمر جهت دستیابی سهامداران به بازدهی مناسب.

محصول بیمه چارسیان

یکی از عوامل مهم بقا و تداوم سودآوری شرکت، تنوع سازی محصولات است. شرکت بیمه پارسیان در تمامی شاخه های اموال، اشخاص، مهندسی و مسئولیت فعالیت می نماید.

برای خرید آنلاین بیمه کلیک کنید