بیمه کشتی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه کشتی

در بیمه کشتی، شرکت بیمه با توجه به نوع پوششهای درخواستی مسئول جبران خسارت بدنه و ماشین آلات شناورها می باشد و در بعضی از پوشش ها، مسئولیت ناشی از تصادم و همچنین زبان همگانی نیز تحت پوشش قرار میگیرد بیمه نامه های کشتی معمولا بر اساس کلوزهای ۲۸۰، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۹ و ۳۴۴ صادر شده و حق بیمه در هر یک از این کلوزها متفاوت خواهد بود. برای اینکه بتوان شناور را تحت پوشش قرار داد لازم است آن شناور توسط موسسات رده بندی ذیصلاح بازدید شده و گواهینامه های مربوطه را داشته باشد.
علاوه بر خسارات وارده به بدنه و ماشین آلات شناور، مسئولیت مدنی ناشی از تصادم و خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث و همچنین آلودگی های ناشی از سوخت شناور نیز می تواند تحت پوشش قرار گیرد. در زمینه پوشش آلودگی شرکت بیمه پارسیان کرد مجوز صدور گواهینامه Banker clc را از سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران دریافت نموده است.