آتش سوزی

تعریف آتش و آتش سوزی 269x300 - آتش سوزی

طبق بند یک از ماده ۱۰ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ، آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد. به عبارت دیگر جهت ایجاد آتش، به سه عنصر هوا (اکسیژن)، جسم سوختنی و دما نیاز است که در این حالت مثلث آتش تشکیل می شود.
چنانچه یکی از این سه عنصر وجود نداشته باشد، عمل سوختن انجام نخواهد گرفت.
از جنبه بیمه ای باتوجه به ماده ۳۶ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، برای ایجاد آتش سوزی آتش باید از کانون اولیه اش خارج شود؛ در این حالت آن را آتش کنترل نشده (مهارنشده) می گویند که در بیمه آتش سوزی، این نوع آتش (کنترل نشده) قابل بیمه شدن است.
برای مثال چنانچه شی ای داخل بخاری بیفتد و بسوزد، این نوع سوختن از نظر بیمه ای قابل بیمه شدن نیست و خسارت وارده در تعهد بیمه گر قرار نمی گیرد، ولی حنانجه بر اثر سوختن این شیء، شعله ایجاد شده از دهانه بخاری خارج شود و به اشیای خارج از بخاری خسارت وارد کند، در صورت بیمه بودن این اشیا، خسارت آن در تعهد بیمه گر قرار خواهد گرفت.
توجه: دودزدگی اشیای خارج از بخاری در نتیجه افزایش شعله، به هر دلیلی، از جمله در زمان سوخت گیری بخاری یا افتادن شئ ای به داخل بخاری، به شرحی که بیان شد، در تعهد بیمه گر قرار نخواهد گرفت.
منظور از دما در این مثلث، جرقه یا آتش زنه ای است که منجر به ایجاد آتش یا شعله می شود.
تغییر ماهیت یا تغییر شیمیایی بعضی از کالاها و مواد براثر تخمیر یا اکسیداسیون خودسوزی) یا داغی اجسام بر اثر حرارت (مانند داغی اتو) یا سوختن اجسام در آتشی کنترل شده (افتادن اجسام به داخل بخاری و…) و همچنین طبق بندهای ۱ و ۲ از ماده ۳۱ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی خسارات ناشی از آتش سوزی بر اثر جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و زمین لرزه، آتش فشان، ریزش زمین، سیل، طغيان رودخانه ها، حریق تحت الأرض یا آفات سماوی در تعهد بیمه گر قرار نمی گیرد، مگر آنکه به صراحت خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بیمه آتش سوزی کلیک کنید.