ثالث

ثالث

قیمت بیمه ثالث پارسیان چگونه محاسبه می شود؟

میدانیم که قانون بیمه شخص ثالث اجباریست، و مالکان و رانندگان خودرو نیاز به بیمه ای دارند که سطح توانگری مالی مناسبی برای پرداخت خسارتهای مالی وجانی داشته باشد. شرکت خدمات بیمه ای (گسترش فروش فردا) نماینده حقوقی (بیمه پارسیان) تسهیلات وخدماتی متمایز برای رانندگان این گونه از خودروها در نظر گرفته تا با تعهدات خوب ومبلغ حق بیمه مناسب خودروی خود را بیمه کنند و از خدمات ان استفاده نمایند.

۲/۵ درصد تخفیف ویژه در قیمت بیمه ثالث پارسیان

مبنای محاسبه قیمت بیمه ثالث پارسیان این گونه ازخودروها براساس  تعداد سیلندر ، نوع کاربری ، و تخفیفات خودرو و سال ساخت آن درنظر گرفته میشود.

 

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید