خدمات رسانی بیمه پارسیان در ایام تعطیلات نوروز

خدمات رسانی بیمه پارسیان در نوروز

در راستای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مورد نیاز به مسافران نوروزی که در ایام تعطیلات نوروز نیاز به خدمات بیمه ای در بخش صدور و خسارت اتومبیل و درمان پیدا می کنند شعب بیمه پارسیان در سراسر کشور آماده خدمت رسانی می باشند. به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان، براساس بخشنامه های امور شعب و نمایندگان و همچنین امور درمان  بیمه پارسیان  در راستای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مورد نیاز به بیمه گذاران گرامی خاصه مسافران نوروزی که در ایام تعطیلات نوروز نیاز به خدمات بیمه ای در بخش صدور و خسارت اتومبیل و درمان پیدا می کنند شعب بیمه پارسیان در سراسر کشور آماده خدمت رسانی می باشند. براساس این گزارش ؛ جهت رفاه حال بیمه شدگان بیمه پارسیان در ایام نوروز وظایف شعب کشیک شامل رسیدگی، تشکیل پرونده، ارزیابی خسارت و تکمیل مدارک در جهت آماده سازی پرونده برای پرداخت  و همچنین در بخش بیمه های درمان نیز صدور معرفی نامه بستری اورژانس در بیمارستان از ساعت ۹الی ۱۲ انجام خواهد شد.