خرید آنلاین با موفقیت ثبت شد

 ضمن تشکر از انتخاب شما

درخواست خرید شما با موفقیت ثبت شده و در صف بررسی کارشناسان صدور قرار گرفته است.
زمان انتظار در صف بررسی توسط کارشناس صدور، حداکثر ۸ ساعت در روزهای کاری خواهد بود.

لطفا منتظر تماس کارشناس مربوطه در باشید.