خوشنام ترین شرکت بیمه جهان

خرید آنلاین بیمه
خوشنام ترین شرکت بیمه جهان

سه برادر آموس به نامهای جان، پاول و بیل، شرکت بیمه زندگی خانواده آمریکا (که بعدها به افلک تغییر نام داد) را در سال ۱۹۵۵، در کلمپوس جورجیا تأسیس کردند و بعدها آن را به اولین شرکت بیمه ارائه دهنده خدمات بیمه تضمین شده در ایالات متحده و شرکت بیمه برتر از نظر پوشش های بیمه ای فردی در ژاپن تبدیل کردند.

امروزه، بیمه افلک دومین شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات بیمه و بزرگترین شرکت ارائه دهنده بیمه عمر در ژاپن است. این شرکت در حال حاضر، ۵۰ میلیون نفر را در آمریکا و ژاپن پوشش داده است.

در سال ۱۹۹۰، دنیل پی آموس به عنوان مدیرعامل شرکت رسمی افلک انتخاب شد. پس از تلاش های متعدد ناموفق برای جاانداختن برند افلک در میان مردم، در ۱ژانویه ۲۰۰۰ آموس با بی پروایی، مرغابی افلک را به آمریکاییان معرفی کرد. این شخصیت انیمیشنی که در تبلیغات تلویزیونی شرکت ظاهر می شد، توسط یکی از مدیران شرکت تبلیغاتی کاپلان تیلور طراحی شد. او که با فکر ساخت یک نشان به یادماندنی برای افلک درگیر بود، هنگام قدم زدن در پارک، در حالی که نام افلک را زمزمه می کرد، متوجه
شد که آهنگ این نام به صدای مرغابی شبیه است و نشان مرغابی را برای افلک انتخاب کرد. این انتخاب موفق بازاریابی که در ۳۰ آگهی تبلیغاتی استفاده شده، امروز به عنوان یک نشان محبوب در فرهنگ عامه آمریکاییان شناخته شده است.