درخواست نمایندگی بیمه

درخواست نمایندگی بیمه

شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فروش فردا ( سهامی خاص ) در راستای ماده  ۳۵۷ قانون تجارت و در چهارچوب قوانین مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه شبکه فروش خود و گسترش خدمات بیمه ای ، از متقاضیان واجد شرایط زیر جهت همکاری تحت عنوان عاملیت فروش ( درخواست نمایندگی بیمه ) دعوت به عمل می آورد .
شخص حقیقی متقاضی اخذ درخواست نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:

الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
ب) اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور
پ) عدم اعتیاد به مواد مخدر
ت) عدم حجر
ث) نداشتن سـوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ج) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان)
چ) داشتن حداقل مدرک کاردانی
خ) گذراندن دوره کارآموزی به مدت ۱۵ روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان
ز) قبولی در مصاحبه حضوری
ژ) فن بیان و توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران
ی) داشتن بازاری بالقوه برای شروع فعالیت
و ) ارائه ضامن معتبر دارای پروانه کسب یا فیش حقوقی

از متقاضیان محترم درخواست نمایندگی بیمه دعوت می گردد با تکمیل فرم الکترونیکی زیر درخواست نمایندگی بیمه ای خود را ثبت نمایند.

درخواست نمایندگی بیمه از شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا به معنی درخواست مسئولیت یکی از شعب فرعی این شرکت حقوقی می باشد . متقاضیان میتوانند این شغل را بعنوان شغل اصلی یا فرعی خود انتخاب و د رصورت نداشتن سابقه فعالیت در صنعت بیمه با گذراندن دوره های کارآموزی به این مهم نایل گردند .

میزان درآمد در نمایندگی های بیمه پارسیان بر اساس آیین نامه کارمزد مصوب بیمه مرکزی تعیین می گردد که متقاضی درخواست نمایندگی بیمه یا همان مسئول شعب فرعی نیز پس از طی مراحل کارآموزی و قبولی در آزمون بیمه مرکزی و نیز دریافت پروانه فعالیت مشمول آن خواهد شد .

 

برای درخواست نمایندگی بیمه  کلیک کنید