دیه سال ۹۸ اعلام شد

قیمت دیه ۹۸ ابلاغ شد

معاون اول قوه قضاییه: بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضاییه، دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال ۹۸، ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شد که بر این اساس، در ماه‌های حرام ۹۰ میلیون تومان به این مبلغ اضافه می‌‎شود

دیه ماه عادی: ۲۷۰ میلیون تومان

دیه ماه حرام: ۳۶۰ میلیون تومان