طرح بیمه جامع منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی و حوادث و زلزله و...


طرح بیمه جامع منازل مسکونی

بیمه پارسیان شرکت بیمه پارسیان به منظور ارائه پوششی جامع برای مالکان منازل مسکونی، اقدام به ارائه بیمه جامع منازل مسکونی، نموده است. در این بیمه نامه شرکت بیمه پارسیان متعهد می شود تا کلیه دارایی های شما اعم از ساختمان، تاسیسات و اثاثیه منزلتان را در صورت وقوع خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله و آتشفشان تحت پوشش قرار دهد. همچنین متعهد میگردد تا مسئولیت مدنی شما در قبال اشخاص ثالث و وقوع حوادث برای اعضا خانواده تان را بیمه نماید. از طرف دیگر در صورت نیاز به اسکان موقت، شرکت بیمه پارسیان هزینه اجاره محل اقامت موقت شما را تقبل می نماید.