طرح تابستانه طراوت زندگی

طرح تابستانه طراوت زندگی

اجرای طرح ویژه برای دارندگان بیمه های عمر و سرمایه گذاری (طرح تابستانه طراوت زندگی)

به منظور تکریم از بیمه گذاران محترم بیمه های عمر انفرادی، از ۵ لغایت ۳۱ شهریور سال جاری برگزار میگردد.

در این طرح مشتریانی که اقدام به خرید بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری نمایند میتوانند در طی مدت طرح، از مزایای ” طیقه زرین باشگاه مشتریان” برخوردار گردند. همچنین دارندگان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری که حق بیمه های خود را تا آخرین تاریخ سررسید پرداخت نموده اند، میتوانند از مزایای “طبقه زرین باشگاه مشتریان” بهره مند گردند.

نام طرح: طرح تابستانه طراوت زندگی

زمان اجرا: از ۵ لغایت ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

جامعه هدف: تمام دارندگان بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری

شرایط: “خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری برای بیمه گذاران جدید” و “پرداخت حق بیمه تا آخرین تاریخ سررسید برای بیمه گذاران قدیمی”

مزایا: اعطای امتیاز تشویقی به دارندگان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

بهره مندی از تخفیف های در نظر گرفته شده برای گروه زرین باشگاه مشتریان

امکان خرید بیمه نامه بدنه، شخص ثالث، مسئولیت، حوادث انفرادی، درمان مسافرتی و درمان خانواده