محل شاسی خودرو سیتروئن C3

محل شاسی خودرو سیتروئن C3

محل:کنار پایه صندلی جلو سمت راست

13 - محل شاسی خودرو سیتروئن C3

 

12 - محل شاسی خودرو سیتروئن C3