پیامدهای مشارکت در نمایشگاه بورس، بانک، بیمه

مشارکت در نمایشگاه بورس، بانک، بیمه

در هفته ای که گذشت، نمایشگاه بورس، بانک، بیمه در محل دائمی نمایشگاهها برگزار شد. شرکت «گسترش فروش فردا» در این نمایشگاه حضور داشت و تجربیات جدید خود را در باب «بیمه آنلاین» معرفی کرده و با دیگر همکاران به مشارکت گذاشت. هدف مهم دیگر از شرکت در این نمایشگاه، تبلیغات و جذب عوامل فروش بود که در سیاستهای گسترشی شرکت، جایگاه با اهمیتی دارند. در این نمایشگاه عده ای از جوانان و داوطلبان علاقه مند، مستقیما پرزنت شدند و برای دوره های آموزشی بعد از نمایشگاه دعوت شدند. در این نمایشگاه، امکان نمایش گروهی اطلاعات، از امکانات غرفه شرکت «گسترش فروش فردا» بود. و توسط این امکان، فرصت توضیح همراه با تصویر، بدست آمده بود. آنچنانکه داوطلبان عاملیت فروش، از همان ابتدا تصور کلی و  واضحی از این کار بدست می آوردند. همچنین در این نمایشگاه با برخی از شرکتهای فعال در بخش جذب نیرو، قرارهایی برای همکاری در جهت یافتن نیروهای تازه نفس برای عاملیت فروش گذاشته شد. درنهایت مجموعه ای با ارزش نیز از کتابهای تخصصی و اطلاعات مکتوب، از انتشارات بیمه مرکزی و چند ناشر مرتبط دیگر بدست آمد.
نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، تنها نمایشگاه صنعت مالی کشور بود و تنها چهار روز ادامه داشت. با وجود اینکه در این چهار روز بازدیدکنندگان کمتر از حد انتظار بودند. اما در کل موثر بود. امیدواریم در سالهای آینده شاهد رونق و شکوفایی هرچه بیشتر آن باشیم.